warehouse_and_logistics
FR - NL Home >  News > Andere leveranciers
 
Werfbanden: on of off... vreselijk dilemma

go back print this page     send page by mail     Comments
Traditionele wegbanden hebben als voornaamste kwaliteiten hun kilometerrendement, levensduur en rijkwaliteiten. Werfbanden, die goed zijn voor ongeveer 10% van de markt, voegen daar nog eens weerstand en grip aan toe. Meer compromis dan dat kan je niet vinden.

Ook al zijn, in België tenminste, trucks die regelmatig op moeilijk terrein rijden zeldzaam, toch blijft de keuze van een werfband een moeilijke aangelegenheid. We gaan bij het aanpakken van de problematiek van de werfbanden snel voorbij aan de pure 'off-road' banden, die slechts gebruikt worden op een gering aantal voertuigen. Toch moeten we stellen dat zij in bepaalde gevallen nuttig kunnen zijn, bijvoorbeeld als erg performante band op de aangedreven as.

Twee types banden komen op de werven echter meestal in aanmerking, met name de regionale banden en de 'on-off' banden. De eersten bieden het voordeel van een beter kilometerrendement en een betere wegligging (grip en remmen), terwijl de anderen uitmuntend zijn inzake tractie en weerstand op moeilijke terreinen, waardoor ze een bevredigende levensduur en vooral een drastische daling van de stilstand van het voertuig bieden. Men zal ook merken dat de indicaties die weergegeven worden door het nieuwe Europese bandenlabel zich richten op eerdere secundaire aspecten van de bandenkeuze voor de werven. Men zal regionale banden vooral reserveren voor die toepassingen, waarbij de risico's op schade erg beperkt zijn.

Weerstand aan risico's

Onvoorziene stilstand van een werfvoertuig zorgt volgens Michelin voor een inkomensverlies dat slechts gecompenseerd kan worden na 15 tot 20 dagen van maximale productiviteit. En dat terwijl de winstmarges zoals in het wegvervoer bijzonder laag zijn geworden. In de keuze tussen een regionale band en een 'on-off'-exemplaar moet men zich afvragen welke brandstofbesparing het verhoogde risico kan dekken. Met andere woorden: hoeveel liter moet ik besparen om het verlies door een gedwongen stilstand van het voertuig te kunnen recupereren?

De risico's op beschadiging waarmee een werfband geconfronteerd wordt, zijn tweeërlei. Enerzijds stenen en grind die zich in het loopvlak nestelen en anderzijds stompe voorwerpen, die de buitenband kunnen perforeren.
In het eerste geval zal de driedimensionale tekening van het bandenprofiel toelaten om de kwaliteiten van de band te behouden. Ideaal hierbij is dat een band er zelf voor zorgt dat hij de boosdoeners zelf kan 'uitspuwen'. In de praktijk worden de insnijdingen van het profiel in de richting van de flanken breder, zodat stenen naar de buitenkant van de band worden gegooid. De tekening van het profiel moet op niet geasfalteerde ondergrond eveneens een goede verwijdering van het water (en de modder) toelaten.  
Stompe bedreigingen vindt men overal op werven. Denken we maar aan spijkers, stukjes beton, ijzerafval of scherpe stenen en steenslag... Hiertegen wapent een band zich vooral via zijn (versterkte) flanken en van binnenuit zelfs via zijn karkas. Kort gezegd moet men door een steeds langere polymerenketting vermijden dat een spijker bijvoorbeeld te diep kan binnendringen. Zo kan men de beschadiging binnen een beperkte zone houden.

Maximale levensduur

Afgezien van de weerstand tegen mogelijke beschadigingen, zal de levensduur van een werfband ook bepaald worden door het feit of hij gelijkmatig slijt. Dat begint bij een zo groot mogelijke bodemafdruk. Het is/zijn evenwel de centrale profielinsnijding(en) waarop het meeste druk terechtkomt.

Deze centrale zone krijgt bij onder meer Michelin en Goodyear een aanduiding 'in de rijrichting' mee. Dat betekent dat de band gemaakt is om in een bepaalde richting te rijden. Deze techniek is redelijk veralgemeend geraakt voor de langeafstandsbanden. "Dat is vooral het geval bij voertuigen die een krachtige retarder gebruiken", zegt Jos Swint, Product Manager bij Michelin. Hoe krachtiger de retarder, hoe meer het loopvlak onevenwichtig dreigt te slijten. In dat geval voldoen banden zonder verplichte 'rijrichting' niet meer. En is het evenzeer belangrijk ervoor te zorgen dat de banden in de goede richting worden gemonteerd!", aldus nog Swint.

Het laadvermogen is niet meer zo belangrijk als vroeger...  omdat de steeds vaker voorkomende controles ervoor gezorgd hebben dat manifeste overladingen eigenlijk een zeldzaamheid zijn geworden. Vandaar dat we voor voertuigen die lange wegtrajecten afleggen in plaats van 'laadvermogen' veeleer focussen op de combinatie van asbelasting en maximale snelheid.

Werfbanden worden ook meer en meer van een nieuw loopvlak voorzien. De vooruitgang op het vlak van de karkassen is immers zodanig dat zij tegenwoordig gemakkelijk een tweede leven aankunnen. "De werfsector blijft echter paradoxaal. Tractie is duidelijk nog altijd het eerste criterium bij de keuze, maar de klanten zetten prijs- en weerstandscriteria wel vaak tegenover elkaar. Welnu een kwaliteitskarkas laat toe over de beste weerstand te beschikken en biedt ook de beste loopvlakvernieuwingsresultaten", verduidelijkt Guy Libens van Continental.

De meeste fabrikanten beschikken vandaag over specifieke hernieuwde profielen voor de bouwsector. Opsnijden is mogelijk voor de loopvlakvernieuwing, maar geen enkel van de merken raadt het aan. Het beste is dan ook om dit met uw bandenhandelaar te bespreken.


04/09/2013  |  Claude Yvens

Download full article in PDF

go back print this page     send page by mail     Comments
Uw commentaren
Geef uw commentaar (max. 1000 tekens)

Commentaarregels

E-mailadres

Paswoord

In het belang van uw veiligheid verzoeken we u dit veld bij elke commentaar in te vullen.

-> Paswoord vergeten?
-> Nog niet ingeschreven