warehouse_and_logistics
FR - NL Home >  Dossiers > Wetgeving
 
Verkiezingen 2014 : de 'transport'-programma's van de andere partijen

go back print this page     send page by mail     Comments
PVDA

Viapass kilometerheffing

• De kilometerheffing zorgt voor de financiering van infrastructuurwerken zoals bijvoorbeeld de overkapping van de Antwerpse ring. Met een opbrengst van 250 miljoen euro per jaar, kan die overkapping (kostprijs 1 miljard) er komen met de opbrengst van 4 jaar, wat de discussie over de betaalbaarheid ervan een halt toeroept.
• Maak de Liefkenshoektunnel tolvrij.
• Leg de A102 aan.
• In plaats van de verbreding van de Brusselse Ring ijveren we voor het gewestelijk express-net (GEN), het voorstadnet per spoor rond Brussel en voor een fiets-GEN.

Fraudebestrijding – sociale dumping

• Vlaanderen, België en Europa moeten – elk op hun niveau – maatregelen nemen om de sociale dumping een halt toe te roepen.
• Herziening van de Detacheringsrichtlijn en van de aangekondigde Handhavingsrichtlijn. Voor detachering mag maar één regel gelden: voor gelijk werk, gelijk loon en gelijke sociale bescherming.

Minimumloon

• Minimumloon overal op een niveau van minimaal 60% van het mediaal inkomen. Stelselmatig optrekken van de criteria naar vaste en menswaardige werkplaatsen in de hele Europese Unie.

Multimodaliteit

Goederentransport over lange afstand moet verplicht met containers langs spoor- of waterwegen. Het transport over de weg is vandaag alleen maar ' goedkoper' omdat de gemeenschap de kosten betaalt van de wegenaanleg en het wegenonderhoud, en van
de milieukosten. We kunnen die omslag maken indien we de markt niet langer laten beslissen over het transportbeleid.


Vlaams Belang

Fraudebestrijding / sociale dumping


"Een einde aan het Europese open-grenzen-beleid, waarbij de Vlaamse transportsector kapot wordt geconcurreerd door goedkope arbeidskrachten."

"Versterkende maatregelen ten gunste van de eigen transportondernemingen die wél nog werken met Vlaamse chauffeurs."

"Meer en strengere controle op de misbruiken van de cabotage-wetgeving waarbij een buitenlandse transporteur enkel maar 3 binnenlandse ritten mag doen."

""We pleiten ook  voor een strengere controle op de wetgeving inzake de rust waarbij truckchauffeurs hun wekelijks verplichte 45 uur rust niet mogen doorbrengen in de cabine van hun vrachtwagen."

Loonhandicap

De loonlasten voor iedereen verminderen met een kwart.

Viapass kilometerheffing

tolvrij maken van de Liefkenshoektunnel.

Multimodaliteit

Meer stimulansen voor het vrachtvervoer via water en spoor.
23/05/2014  |  Claude Yvens
go back print this page     send page by mail     Comments
Uw commentaren
Geef uw commentaar (max. 1000 tekens)

Commentaarregels

E-mailadres

Paswoord

In het belang van uw veiligheid verzoeken we u dit veld bij elke commentaar in te vullen.

-> Paswoord vergeten?
-> Nog niet ingeschreven