warehouse_and_logistics
FR - NL Home >  News > Andere leveranciers
 
Veiligheidssystemen: onderschat potentieel

go back print this page     send page by mail     Comments
De daling van het aantal dodelijke ongevallen is uiteraard een absolute prioriteit voor Europa. Uit een Duitse studie blijkt welk potentieel er schuilt in de diverse veiligheidssystemen die mogelijk kansen hebben in de vrachtwagens.

Na jaren van daling is het aantal slachtoffers op de weg in Duitsland 9,9% gestegen in 2011, in België in gelijke mate. Zonder het belang van preventie noch repressie te willen miskennen, kunnen de veiligheidssystemen in de vrachtwagens een bijdrage leveren om die cijfers te drukken. Dat blijkt duidelijk uit de conferentie die Dekra in november organiseerde.

Groot potentieel voor het noodremmen

Een studie gesteund door de Duitse vereniging van verzekeraars UDV heeft de oorzaken van 440 zware ongevallen (meer dan 15.000 EUR schade en met minstens één kwetsuur) waarin een vrachtwagen betrokken is, onderzocht. Het belang van die studie is de afzonderlijke analyse van drie soorten voertuigen: de solo vrachtauto' s, de combinaties vrachtauto/aanhangwagen en de combinaties trekker/oplegger. De auteurs van de studie hebben ook het aantal ongevallen geëvalueerd, dat vermeden had kunnen worden als de vrachtwagens voorzien waren geweest van veiligheidssystemen (ADAS of Advanced Driver Asssistance System) en als de chauffeur van de vrachtwagen juist zou gereageerd hebben. Het potentieel van elk ADAS wordt op die manier geëvalueerd voor elk type voertuig, in verhouding tot de toestand die verwacht wordt opgelost te worden en in verhouding tot het totaal aantal ongevallen.

Het meest belovende systeem is het bijgestaan noodremmen (AEBS). Veel belangrijker nu de ongevallen met een voertuig dat in dezelfde richting rijdt en met een vast voorwerp de voornaamste oorzaak (32 %) zijn van de ongevallen waarin in een vrachtwagen betrokken is.

In zijn gebruikelijkste versie verwittigt dat systeem de chauffeur wanneer een vrachtwagen gevaarlijk dicht bij een mobiel voorwerp komt (een ander voertuig bijvoorbeeld) dat in dezelfde richting als hem rijdt. Het AEBS zorgt voor een gedeeltelijke remstoot, die maximaal wordt als de chauffeur niet reageert.

Mercedes-Benz en Volvo hebben op hun recentste Actros, Antos en FH een AEBS+ geïnstalleerd (het zogenaamde Active Brake Assist 3 bij Mercedes-Benz en Collision Warning with Emergency Brake bij Volvo) dat ook rekening houdt met niet bewegende voorwerpen. Wabco heeft eveneens een evolutie van zijn OnGuard-systeem voorgesteld, dat in dezelfde richting gaat.

Het resultaat is spectaculair: het AEBS+ kan een combinatie van 40 ton die met minder dan 60 km/u rijdt, stilleggen en de gevolgen van de aanrijding grotendeels beperken boven die snelheid. Volgens de studie van UDV zou een dergelijk systeem 52,3% van alle aanrijdingen in de rijrichting kunnen voorkomen. Helaas schuilt er ook een nadeel in die voorspelling: het cijfer is alleen mogelijk als alle voertuigen die volgen ook uitgerust zijn met een AEBS+.

Europa mocht wat ambitieuzer zijn

De AEBS zullen verplicht zijn vanaf november 2015, maar de wetgever is niet ambitieus genoeg geweest. “De bepalingen van het reglement 661/2009 verplichten slechts een verlaging van de snelheid van 10 km/u tegen een vast voorwerp voor een dergelijk systeem,” betreurt Dr Erwin Petersen van het verkeersbeheerscentrum in Hannover. “Zelf als die snelheid verhoogt tot 20 km/u, blijf je veruit onder het mogelijk potentieel van het systeem.”

Petersen betreurt eveneens de mindere bescherming van de zwakke weggebruikers. MAN en Volvo werken bijvoorbeeld aan systemen die de chauffeur verwittigen als een voetganger of een fietser in hun dode hoek komt als zij willen herstarten of naar rechts draaien. In hun vergaande versie kunnen die systemen zelfs beletten dat de vrachtwagen verder rijdt als de chauffeur niet reageert. Volgens de UDV-studie zouden ze 31% van de overlijdens en 43% van de kwetsuren door dergelijke ongevallen voorkomen. Ze zijn echter niet opgenomen in het reglement 661/2009. Dat maakt volgende zaken verplicht:

- een elektronisch controlesysteem van de stabiliteit (ESP, eveneens geldig voor de opleggers met maximum drie assen en luchtvering, niet geldig voor de vrachtauto' s met meer dan drie assen, (vanaf 1/11/2014),
- een detectiesysteem voor afwijking van de rijrichting (vanaf 1/11/2015),
- en een vergevorderd systeem voor noodstoppen (vanaf 1/11/2018)

Vechten tegen vermoeidheid

De ADAS maken het mogelijk de gevolgen van een gebrek aan aandacht van de chauffeur te beperken, maar ook dat gebrek aan aandacht wordt onderzocht: de vermoeidheid. Je kan de slaperigheid tot op een bepaald peil tegenwerken, zonder dat zulks wie dan ook (chauffeurs, dispatchers, directeurs) vrijstelt het biologische ritme van de chauffeurs te respecteren. Meer bepaald de “microdutjes” kunnen vermeden worden door een betere kwaliteit van de rust tijdens de pauzes. Er bestaat trouwens een prototype Top Fit Truck bij Mercedes. Dat gebruikt die zaken, waaronder een speciale houding in de zetel, wat de dutjes prettiger maakt, en een eenvoudig apparaat dat de chauffeur de kans geeft zich tijdens zijn pauzes uit te rekken. Er moet nog alleen een bijkomende optie van gemaakt worden en dan te hopen dat de transporteurs het systeem zullen opnemen in hun aankooppolitiek. Daar  wringt immers dikwijls de schoen...


Typologie van de ongevallen

* aanrijding met een voertuig in rijrichting: 31,6%
* aanrijding met een ander voertuig op een kruispunt: 22,3%
* aanrijding met een ander voertuig dat op een parallelle weg
  rijdt: 18,5%*
* aanrijding met een voertuig dat recht op je afkomt: 14,3%
* weg verlaten: 5,1%
* aanrijding met een voetganger: 4,4%
* aanrijding met een andere hindernis: 0,4%
Bron: UDV-studie

08/02/2013  |  Claude Yvens

Download full article in PDF

go back print this page     send page by mail     Comments
Uw commentaren
Geef uw commentaar (max. 1000 tekens)

Commentaarregels

E-mailadres

Paswoord

In het belang van uw veiligheid verzoeken we u dit veld bij elke commentaar in te vullen.

-> Paswoord vergeten?
-> Nog niet ingeschreven