warehouse_and_logistics
FR - NL Home >  News > Andere leveranciers
 
Tankkaarten: steeds veiliger (+ volledige vergelijking van alle tankkaarten)

go back print this page     send page by mail     Comments
Tankkaarten streven en evolueren met dagelijkse rapporten, waarschuwingen bij anomalieŽn en 24/7 blokkeringsmogelijkheden naar steeds meer veiligheid. Het doel is om de kaarthouders maximaal te beschermen tegen brandstofdiestal.

De laatste jaren zijn de tankkaarten bestemd voor transporteurs onophoudelijk blijven evolueren. De netwerken werden uitgebreider, net als de diensten en de beheersmiddelen van de kaarten... De meest markante evolutie heeft echter betrekking op de veiligheid ervan. De uitgevers van kaarten hebben de laatste jaren de bewakings- en controlemogelijkheden nog verder uitgebreid.
Sommige beveiligingen maken voortaan deel uit van het pakket, ongeacht wie de uitgever is:
* kaart met geheime code;
* mogelijkheid om een uitgavenplafond vast te leggen;
* waarschuwing bij anomalieën;
* blokkering van de kaart 24/7;
* internetrapporten die het vaststellen van een onregelmatigheid vereenvoudigen;
* plafond voor een maximaal verbruik voor iedere chauffeur;
* al dan niet toestemming om toegang te hebben tot bepaalde diensten of beperkingen.
Ook al is het aantal controlemiddelen gelijk, toch heeft iedere kaart vandaag zijn meer zeldzame of unieke eigenheden. Eigenheden die het 'veiligheidspotentieel' van de kaart nog versterken. Wij zetten ze op een rijtje:

AS24 en AS24 Eurotrafic

AS24 heeft een redelijk gesofisticeerd alarmsysteem opgezet, dat in werking treedt bij abnormaal gebruik van de kaarten van het merk. Het gaat om drie soorten waarschuwingen:
- geografisch: alarm wanneer de kaart wordt gebruikt in een niet-gewenst AS24 station of in een zone van het land waar de prijs het hoogst is;
- agenda: alarm wanneer een kaarttransactie plaatsvindt op dagen of uren waarop het gebruik niet toegelaten is;
- budget: alarm wanneer het maximum aantal toegelaten tankbeurten of het maximum toegelaten bedrag op 24 uur tijd wordt overschreden...

Naast een online netwerk, dat de veiligheid garandeert (iedere AS24-kaart wordt in realtime gecontroleerd tijdens de transactie) heeft AS24 zijn stations uitgerust met anti-skimming materiaal om het kopiëren van kaarten en frauduleus gebruik ervan te vermijden.

DATS 24

DATS 24 is één van de weinige leveranciers die in België een systeem met dubbele kaarten (per voertuig en per chauffeur) aanbiedt. Dit geeft de transporteur de mogelijkheid om zeer precies te controleren welk voertuig en welke kaart waar, op welk moment en door welke chauffeur werd gebruikt.

Euroshell card

Shell biedt klanten de mogelijkheid om behoorlijk diepgaand de gebruiksbeperkingsopties van zijn kaarten te controleren met onder andere nationale of internationale acceptatie, producten en diensten die men mag kopen - brandstoffen, smeermiddelen, reiniging, tolgelden, enz...
Het FuelSave Partner systeem kan de gebruikers eveneens helpen om frauduleuze activiteiten te detecteren en op te lossen. Dat gebeurt door het bedrag aan met de euroShell kaart gekochte brandstof te vergelijken met de hoeveelheid brandstof die bij de vorige tankbeurt werd afgenomen. Shell FuelSave Partner is een aan boord van de vrachtwagen gemonteerd apparaat dat een voortdurende stroom aan informatie doorstuurt door de GPS-gegevens en die van de telemetrie door te geven aan het centrale systeem.

IDS

IDS zal op korte termijn een contactloze kaart introduceren, waarvan de gegevens door fraudeurs niet gekopieerd kunnen worden. De IDS kaart biedt nu al de mogelijkheid om op zeer precieze wijze gebruikslimieten vast te leggen en aan te passen. Het gaat hier onder meer om het aantal transacties per dag, een beperking van het aantal stations waar getankt kan worden op basis van een gedetailleerde route en het blokkeren van stations in het weekend. Op die manier kan men beheersen hoe en op welk moment een kaart wordt gebruikt.

Lukoil

Hun nieuwe systeem, dat sinds juli 2012 bestaat, biedt de klant meer mogelijkheden: eigen beheer van de kaarten (blokkeren, deblokkeren, PIN-code veranderen) en precieze opvolging via rapporten (verbruik per voertuig, per chauffeur,...). Gezien het aantal rapporten dat de klant kan consulteren (zo kunnen de transacties in detail naar Excel gedownload worden), kan hij erg gerichte controles uitvoeren.

Total eurotrafic card

Bij Total benadrukt men dat men werkt met stations, die worden bemand door personeel van Total en het merendeel ervan zijn uitgerust met bewakingscamera's. Total stelt eveneens drie methodes voor, waarmee men de kaart met een pincode kan beveiligen:
- een pincode bestaande uit vier cijfers is gelinkt aan een bepaalde tankkaart en aan de bijbehorende chauffeur;
- een code bestaande uit een combinatie van 2 x 4 cijfers (identificatienummer van de chauffeur en geheime code van de kaart). Deze methode maakt het mogelijk dat meerdere chauffeurs verschillende kaarten gebruiken;
- een bedrijfscode bestaande uit vier cijfers. Deze code werkt op alle kaarten en kan gebruikt worden door alle werknemers (oplossing met het laagste veiligheidsniveau).

UTA

De UTA-kaarten zorgen er met waarschuwingen voor dat de klanten de 'hotspots' kunnen vermijden, waar criminele incidenten plaatsvinden. Het systeem verifieert de beperkingen van de kaarten door zich te baseren op de volumes, de bedragen en het aantal transacties. Bij een verdachte handeling helpt UTA door toelichting te geven. Het bedrijf werkt ook heel nauw samen met de politie en met de betrokken leveranciers. De groep verzekert dat het met de steun van privédetectives ook onderzoeksdaden kan stellen in gans Europa.


De kaart Log Pay

UPTR heeft een partnership afgesloten met het Duitse LogPay Transport Services GmbH (dat de meerderheid bezit in de DVB Bank SE groep) en komt met de LogPay kaart, die aanvaard wordt in een Europees netwerk van tankstations en tolheffers. Met deze kaart kan men de volgende producten en diensten kopen: brandstof, smeermiddelen, AdBlue, olie, truckwash, LPG, accessoires en diensten noodzakelijk voor de verkeersveiligheid.

Hier een volledige vergelijking van alle tankkaarten (Excel tabel).
18/10/2013  |  Astrid Huyghe

Download full article in PDF

go back print this page     send page by mail     Comments
Uw commentaren
Geef uw commentaar (max. 1000 tekens)

Commentaarregels

E-mailadres

Paswoord

In het belang van uw veiligheid verzoeken we u dit veld bij elke commentaar in te vullen.

-> Paswoord vergeten?
-> Nog niet ingeschreven