warehouse_and_logistics
FR - NL Home >  Dossiers > Transport & logistics awards
 
Snel Logistics Solutions (Transporteur van het Jaar 2011) : van ontevredenheid tot perfectie (UPDATE)

go back print this page     send page by mail     Comments
Snel Logistics Solutions heeft de trofee van Transporteur van het Jaar 2011 tijdens de Transport & Llogistics Awards gekregen. Vorig jaar werd G. Snel Transport Belgium omgedoopt tot Snel Logistic Solutions. Om haar 25 jaar activiteit in BelgiŽ te vieren, heeft de onderneming ook veel verder gekeken dan louter het kader van esthetica en semantiek.

Resultaat

1. Snel Logistic Solutions
2. Verbessem
3. Sitra 

Turning Goods Into Better

“Wij hebben die verjaardag te baat genomen om na te denken over onze markt, de manier waarop ze zal evolueren en de antwoorden die wij in de toekomst zullen moeten aanreiken,” aldus Gert Snel. “Eén van de resultaten was de slogan ‘Turning Goods Into Better’, waarop wij zeer trots zijn, omdat hij onze ambitie perfect verwoordt: een leverancier van de supply chain worden. Wij zullen groeien met onze klanten die hun supply chain willen verbeteren, beter zelfs, wij zullen de vernieuwing benutten om ons te onderscheiden van de concurrentie.”
Woorden die grootsprakerig kunnen lijken, als ze niet reeds rechtvaardiging vonden in de activiteiten van de laatste jaren. Met zijn klant SCA Packaging is Snel Logistic Solutions er bijvoorbeeld in 18 maanden in geslaagd het beheer van de voorraden, die tot dan toe over zeven vestigingen waren verspreid, te centraliseren en een nieuw transportsysteem op het getouw te zetten, gebaseerd op de ruil van opleggers. Dat heeft het dan mogelijk gemaakt de leeg afgelegde kilometers 40% te verminderen. “Een besparing die ook voor onze klant voordelig is gebleken,” zegt Gert Snel tevreden.
Financieel gesproken heeft het bedrijf in de eerste plaats een stevige basis, die o.a. te danken is aan een systematische politiek van herinvestering van de winsten in de onderneming. De holding heeft voldoende middelen om de ontwikkelingsprojecten van de verschillende bedrijven van de groep te financieren: G. Snel Transport, G. Snel Logistics Belgium, Antrago (dat de multimodale specialist van de groep moet worden, aan het Albertkanaal en dichtbij de terminal van Laakdal), Waterfront (een distributiecentrum voor drank in Weert, Nederland,) ACP LS (een joint venture met de Tsjechische transporteur Lorenc, voor het vervoer van vloeibare gassen bij - 40° in Europa) en Rychlotrans (specialist in het vervoer op lange afstanden).

Analyse a priori en a posteriori

De opvolging van al die activiteiten verloopt door een wekelijkse vergadering, waarop de belangrijke cijfers ontleed worden: KPI klanten, rentabiliteit van elk voertuig, omzet en gegevens die met het personeel te maken hebben.
“In 2009 hebben wij als antwoord op de crisis de analyse van de cijfers verder verfijnd en hebben wij daarnaast veel geïnvesteerd in onze IT-systemen, o.m. in een nieuwe software voor de planning, om onze werkingskosten te beperken,” zegt Gert Snel nog.
Die investeringen hebben het de dispatching mogelijk gemaakt het rendement van heel de groep 2% te verbeteren. De factoren die een dergelijke groei verklaren, luiden als volgt: een snellere verwerking van de bestellingen en een simulatie van de opdrachten, waardoor de dispatchers de weerslag van elke wijziging van de planning beter kunnen evalueren.
Hoeft het nog gezegd te worden dat de onderneming meer dan de helft van haar omzet haalt met contracten van lange duur, waarin het vervoer nauw is gebonden aan een JIT logistieke prestatie. Meer dan 60% van de opdrachten gebeuren op basis van vaste laad- en losuren.
Op het gebied van kwaliteitsopvolging baseert Snel Logistic Solutions zich op autocontrole, die schier hypercorrect is. In verhouding tot een totale kwaliteit, die deel uitmaakt van alle offertes en overeenstemt met 100%, wordt elke opdracht, waarvan niet alle parameters perfect zijn, geboekt door een 0% kwaliteitspeil, ook al heeft het lossen plaatsgehad binnen de tijd, terwijl het voertuig te laat was voor het laden, om maar een voorbeeld te noemen. “Een KPI van 99,5% halen, heeft hoe dan ook geen zin, vermits de vooruitgangsmarge dan zeer beperkt blijkt. Voor de klanten weerspiegelen die cijfers daadwerkelijk de kwaliteit van ons werk, niet alleen een oordeel over die kwaliteit. En ze geven ons daarnaast de kans de parameters van de klant, waaronder de kwaliteit van de bestellingen en de betalingstermijnen, zo strikt te analyseren,” zegt Gert Snel over dit aspect.
Maar de verbetering van de doeltreffendheid moest gepaard gaan met een samenhangende prijzenpolitiek. “Einde 2010 hebben wij hogere tarieven gevraagd voor de verbindingen die niet rendabel waren”, legt Gert Snel uit. “In sommige gevallen hebben wij elke samenwerking stopgezet. Wij hebben eindelijk harder durven zijn tegenover de klanten en ik voel dat er weer meer ruimte is om te onderhandelen. In 2009 en de eerste helft van 2010 moesten wij eerder weerstand bieden aan de druk van de klanten, die ons vroegen onze prijzen te verlagen.”
Dit jaar gaat Snel de analyse van iedere klant verder verfijnen, met toepassing van een striktere politiek voor het incasseren van de vorderingen. “De ratio tussen de gepresteerde uren en de betaalde uren bijvoorbeeld kan nog verbeterd worden, zowel tegenover de chauffeurs als ten opzichte van de klanten. De invoering van onze nieuwe CarCube boordcomputers was op dat gebied een doorslaggevende stap,” onderstreept Snel.

Dubbele bemanning

De recente IT-investeringen hebben het mogelijk gemaakt de lege kilometers te beperken, o.m. door de commerciële afdeling grondige informatie te geven over de op een bepaald ogenblik nog beschikbare transportcapaciteiten.
Ook het beheer van de chauffeurs is vergaand geëvolueerd. “Het enige element dat een voertuig belet 24 uur van de 24 te rijden, is de chauffeur. Wij zijn weliswaar bijzonder streng wat het respect van de wetgeving aangaat. Toch is het mogelijk een dynamischer beheer van het personeel in te voeren op het gebied van opleidingen, organisatie van de vakanties en het beheer van de afwezigheden door ziekte,” zegt Gert Snel nog.
“De voertuigen rijden misschien nog niet echt 24 uur van de 24, maar wij zijn er niet ver van. Een flink deel van de voertuigen rijdt nu met een dubbele bemanning en haalt een gebruiksgraad van 20 tot 22 uur per dag... zonder opvallend verlies van kwaliteit noch van opvolging. En dan hebben wij nog de nachtelijke dispatching afgeschaft. Het systeem werkt zeer goed met vijf dispatchers van 8 tot 17 uur, een dispatcher voor de morgen en een dispatcher die tot 10 uur ‘s avonds werkt en de voertuigen die ‘s nachts rijden plant”, aldus nog Gert Snel. Het systeem heeft bovendien het voordeel van veel vastere werkuren en maakt het tevens mogelijk de reglementering van de werktijden van de chauffeurs gemakkelijker te respecteren.
Ja, die chauffeurs zijn volgens Gert Snel een forse uitdaging voor morgen. De onderneming heeft niet tot het laatste ogenblik gewacht om haar “35 uren” opleidingsplannen op te starten en zal zelfs een jaar vroeger dan de einddatum klaar zijn. Maar ook voor de aanwervingen zullen inspanningen geleverd worden. Gert Snel is ervan overtuigd: een transporteur zal zich moeten onderscheiden van zijn concurrenten omdat de beste chauffeurs liever voor hem werken. Een mooie uitdaging voor een bedrijf waar men nooit totaal tevreden is over zichzelf... al is men er heel bij met de trofee van Transporteur van het Jaar.


11/02/2011  |  Claude Yvens
go back print this page     send page by mail     Comments
Uw commentaren
Geef uw commentaar (max. 1000 tekens)

Commentaarregels

E-mailadres

Paswoord

In het belang van uw veiligheid verzoeken we u dit veld bij elke commentaar in te vullen.

-> Paswoord vergeten?
-> Nog niet ingeschreven