warehouse_and_logistics
FR - NL Home >  Dossiers > Editoriaal
 
Risico op anarchie (editoriaal)

go back print this page     send page by mail     Comments
Twee doden. Twee Poolse chauffeurs, tewerkgesteld door een filiaal van een Belgisch transportbedrijf, kwamen op 1 april in Wingene om het leven. Dit dramatisch gegeven moet de gele wegtransportgemeenschap aan het denken zetten. Tot het bericht van het tegendeel was er niets illegaals aan deze zaak, maar het is ook niet echt een voorbeeld van goede moraal. Ons inbeelden dat een man (of a priori tien) zijn hele weekend gaat doorbrengen met het braaf in zijn cabine naar DVD’s kijken zou regelrechte struisvogelpolitiek lijken. Maar dat houdt ook niet in dat alle chauffeurs uit het oosten die voor een filiaal van een Belgisch transportbedrijf werken schaamteloos worden uitgebuit. Dat betekent evenmin dat de hele transportsector deze kunstgreep gebruikt om de winsten kunstmatig op te drijven. Dat houdt tenslotte al evenmin in dat het volstaat om op te roepen tot een harmonisering van de lonen in Europa om het probleem zichzelf te laten oplossen.

De resultaten van onze Truck & Business Barometer tonen het jammer genoeg maar al te goed aan : voor heel wat transporteurs is het beroep verziekt. Zij die trachten hun werk correct uit te voeren hebben nog nooit zoveel te leiden gehad van een deloyale concurrentie, hebben nog nooit zoveel contracten verloren of hun broek moeten laten zakken voor hun klanten.

Uiteraard moeten de echte brievenbusbedrijven opgespoord en vervolgd worden, evenals de schijnzelfstandigen. Niet omdat ze ingaan tegen het imago dat we kunnen hebben van een transportbedrijf, maar omdat ze niet voldoen aan de voorwaarden voor de installatie van een transportbedrijf zoals die zijn vastgelegd in het Europees reglement dat de toegang tot het beroep en de markt regelt.

Een beroep doen op Poolse of Litouwse transporteurs moet niet vervolgd worden, zoals ze zich houden aan de regels van cabotage. Wat vandaag mankeert is een ingrijpender manier van controle. Indien de openbare macht er niet in slaagt om het even welke verplichting te laten respecteren, dan wordt die verplichting zinloos.

Ik steek het niet weg, de transporteurs die hun onderneming hebben opgebouwd met eigen personeel verdienen in ruimte mate mijn voorkeur. Ik heb reeds zoveel enthousiaste ondernemers ontmoet die fier zijn op hun realisaties dat ik bewondering blijf koesteren voor hun werkkracht en volharding. Ik heb anderzijds geen moeilijkheden met andere werkmethoden die voortvloeien uit een evolutie van de markt, tenminste als ze legaal blijven. Maar wanneer reglementen en wetten slechts een draagwijdte hebben voor wie ze wil toepassen, dan maakt liberalisme plaats voor een vorm van anarchie.

02/04/2012  |  Claude Yvens
go back print this page     send page by mail     Comments
Uw commentaren
Geef uw commentaar (max. 1000 tekens)

Commentaarregels

E-mailadres

Paswoord

In het belang van uw veiligheid verzoeken we u dit veld bij elke commentaar in te vullen.

-> Paswoord vergeten?
-> Nog niet ingeschreven