warehouse_and_logistics
FR - NL Home >  News > Wetgeving
 
Plan tegen sociale dumping: de nieuwe boetecatalogus is binnen

go back print this page     send page by mail     Comments
Het Staatsblad heeft vorige week het Koninklijk Besluit over de inning van boetes voor bepaalde overtredingen op het vlak van het wegvervoer gepubliceerd. Dit KB is één van de voornaamste maatregelen van het actieplan tegen de sociale dumping, dat op 28 november 2013 door de regering werd goedgekeurd.
 
Het bevat twee belangrijke maatregelen:

Vrachtbrief

De sanctie die voorzien is voor de afwezigheid van de CMR-brief bedroeg 55 euro. De wet van 15 juli 2013 inzake het goederenvervoer via de weg voorziet slechts een maximale boete van 1.500 euro (250 euro + bijkomende opcentiemen). Op basis van een advies van de Raad van State wordt de onmiddellijke inning eveneens op 1.500 euro gebracht.
 
Indien een vervoerder meent dat het ontbreken van een vrachtbrief het resultaat is van een vergetelheid kan hij altijd, in geval van een controle, vragen om een proces-verbaal op te stellen. In dat geval zal de rechter in functie van bewijsmateriaal eventueel het bedrag van de boete kunnen verminderen.

Wekelijkse rust

Artikel 2 van het KB voorziet een sanctie voor een inbreuk op het verbod van de lange wekelijks rust in de vrachtwagen. Het gaat hier om een strengere interpretatie dan wat het Europees reglement voorziet. Die preciseert immers dat de korte wekelijkse rusttijd in het voertuig mag worden genomen.
 
Een onmiddellijke inning werd in het leven geroepen. Het bedrag hiervan werd vastgelegd op 1.800 euro, die onmiddellijk betaald moet worden. Wanneer dit niet gebeurt, wordt het voertuig aan de ketting gelegd. Hierdoor kan men ten strijde trekken tegen gevallen waarbij chauffeurs gedurende een langere periode in hun vrachtwagen wonen, wat een aspect van sociale dumping is.
17/06/2014  |  Claude Yvens
go back print this page     send page by mail     Comments
Uw commentaren
Geef uw commentaar (max. 1000 tekens)

Commentaarregels

E-mailadres

Paswoord

In het belang van uw veiligheid verzoeken we u dit veld bij elke commentaar in te vullen.

-> Paswoord vergeten?
-> Nog niet ingeschreven