warehouse_and_logistics
FR - NL Home >  News > Wetgeving
 
Permanente 'code 095' opleiding: let op voor 'foutjes'

go back print this page     send page by mail     Comments
Vrachtwagenchauffeurs moeten sinds 2009 verplicht de permanente 'code 095' opleiding volgen om hun vakbekwaamheid te behouden. Ze moeten dat doen bij een erkend opleidingscentrum. Probleem is echter dat bepaalde centra de reglementen niet respecteren, die opgelegd worden door de FOD Mobiliteit en Transport.

Vrachtwagenchauffeurs die hun rijbewijs behaalden voor 9 september 2009 hebben tot 10 september 2016 om in het kader van de permanente opleiding 35 uren verplicht les te volgen bij een opleidingscentrum. Wie het rijbewijs behaalde na 10 september 2009 heeft 5 jaar vanaf de verkrijging ervan voor het voltooien van diezelfde 35 uren. Momenteel zijn 105 opleidingscentra erkend door de FOD Mobiliteit en Transport. De beroepssector klaagt echter aan dat bepaalde centra de opgelegde regels met de voeten treden. Hieronder enkele mogelijke 'foutjes' tegen de geldende regels:

> De module zuinig rijden wordt gegeven tijdens een werkdag van de chauffeur
In de definitie van de modules door de FOD Mobiliteit en Transport staat duidelijk dat dit verboden is. Een les mag enkel worden gegeven tijdens een periode die voor die les gereserveerd is.

 > Een module duurt minder dan 7 uren bij gebrek aan leerstof
Het Koninklijk Besluit van 4 mei 2007 over het rijbewijs voor beroepschauffeurs en de permanente opleiding voor bestuurders van voertuigen van de categorieën C, C+E, D, D+E en de subcategorieën C1, C1+E, D1 en D1+E stipuleert: "Elke module moet uit minstens zeven uren permanente opleiding bestaan."

 > Vervalste aanwezigheid: een opleidingscentrum noteert 'aanwezig' voor een chauffeur die niet tijdens de hele les aanwezig is of die zelfs niet komt opdagen
Het centrum moet voor iedere opleiding de namen van de chauffeurs en de gevolgde modules doorgeven aan het ministerie. Dat gebeurt via een speciaal informaticasysteem. Een chauffeur moet twee aanwezigheidsfiches ondertekenen om zijn aanwezigheid bij een module te valideren. Eén voor de ochtendsessie en één voor de namiddag. Na de opleiding ontvangt de chauffeur een attest. Wanneer hij over 5 attesten beschikt, kan hij bij de administratieve dienst van zijn gemeente zijn rijbewijs laten aanpassen. De chauffeur moet met andere woorden voor de wet bij de vijf lessen aanwezig zijn om zijn vakbekwaamheid op zijn rijbewijs te kunnen verlengen.

 > Gebrek aan professionalisme en ervaring van een lesgever
Het Koninklijk Besluit van 4 mei 2007 meldt: "Ieder opleidingscentrum engageert zich ertoe dat de opleiders over voldoende professionele ervaring beschikken in verband met de materies die zij onderwijzen. Daarbij is het belangrijk dat zij op de hoogte zijn van de meest recente ontwikkelingen in het vakgebied […] en ook op didactisch en pedagogisch gebied voldoende gevormd zijn." Om de erkenning te verkrijgen moet de lesgever al 7 jaar in het bezit zijn van zijn rijbewijs.

 > Een module wordt gegeven aan een aantal chauffeurs dat hoger ligt dan toegelaten
Een theoretische les mag aan maximaal 15 tot 20 personen tegelijk gegeven worden. Een praktische les in de truck mag gelijktijdig aan maximaal drie leerlingen worden gegeven.

 > Het opleidingscentrum geeft les in een taal die de chauffeur niet begrijpt
De modules mogen slechts gegeven worden in één van de drie officiële landstalen, zijnde het Nederlands, het Frans en het Duits. Ieder centrum preciseert in welke taal de lessen gegeven worden. Indien een leerling een andere taal dan de drie officiële talen praat, moet een vertaler aanwezig zijn.


"Slechts één afwijking vastgesteld"

Wie echt volledig in regel wil zijn, is best voorzichtig bij de keuze van het opleidingscentrum. De FOD Mobiliteit en Transport sust van zijn kant dat deze inbreuken, met uitzondering van de eerste in het rijtje, nog nooit werden vastgesteld door haar diensten. "We hebben deze inbreuk één keer vastgesteld", zegt Martine Indot, van de Directie Certificering en Inspectie. "De lesgever van het centrum gaf inderdaad een les over zuinig rijden tijdens de werkuren van de chauffeurs. Wij hebben daarop het centrum op de hoogte gebracht van de inbreuk. Een tweede controle zal hierop trouwens nog volgen", aldus nog Indot.

Andere problemen zijn nog niet aan het licht gekomen. "Wat de duur van de modules betreft, is het bijvoorbeeld onmogelijk dat die minder dan 7 uren bedraagt. Wij controleren immers de inhoud van de lessen voor we een erkenning verstrekken. Wij zijn erg streng op dit vlak. De meeste modules moeten trouwens twee tot zelfs drie keer voorgedragen worden, voor ze worden aanvaard", verduidelijkt Martine Indot.

Beperkt aantal controles

De FOD Mobiliteit en Transport doet een aantal controles om het naleven van het reglement te waarborgen. "Ieder jaar doen wij een administratieve controle van alle opleidingscentra. Wij verifiëren of ze nog altijd aan de erkenningsvoorwaarden voldoen. We trachten ieder centrum ook twee tot drie keer per jaar op het terrein te controleren," gaat Martine Indot verder.

De FOD Mobiliteit en Transport heeft echter niet het personeel om meer controles te doen. Vijf personen werken op de dienst "Certificering van organismes actief in rijopleiding" en controles zijn allesbehalve hun enige taak.
Een centrum dat tot twee keer toe betrapt wordt op een flagrante overtreding en ondertussen ook al werd gewaarschuwd zet veel op het spel. De minister kan, na de betrokkenen gehoord te hebben, een tijdelijke (volledige of gedeeltelijke) opschorting van de erkenning bevelen of ze zelfs intrekken. "In het algemeen volstaat onze eerste mededeling echter om de situatie recht te trekken", besluit Martine Indot.De top 5 van de afwijkingen

- module zuinig rijden gegeven tijdens een werkdag van de chauffeur;
- module korter dan 7 uren bij gebrek aan leerstof;
- vervalste aanwezigheid in de les;
- gebrek aan professionalisme en ervaring bij de lesgever;
- teveel chauffeurs in een module.Minder vrijheid voor opleidingen 'code 095'

Het nieuwe Koninklijk Besluit van 10 januari verstrengt de reglementering op het vlak van de verplichte opleiding door de mogelijkheid op te heffen om 5 keer dezelfde module van 7 uur te volgen. Daarnaast wordt het volgen van een praktische rijles voortaan verplicht. Deze reglementering is onmiddellijk van toepassing voor chauffeurs die hun rijbewijs behaalden vanaf 1 februari 2013.De lijst van erkende opleidingscentra en modules geactualiseerd op 1 januari 2013.


20/03/2013  |  Astrid Huyghe

Download full article in PDF

go back print this page     send page by mail     Comments
Uw commentaren
Geef uw commentaar (max. 1000 tekens)

Commentaarregels

E-mailadres

Paswoord

In het belang van uw veiligheid verzoeken we u dit veld bij elke commentaar in te vullen.

-> Paswoord vergeten?
-> Nog niet ingeschreven