warehouse_and_logistics
FR - NL Home >  News > Wetgeving
 
Oprichting van een vergunningscoördinerend en -faciliterend comité voor trans-Europese energie-infrastructuurprojecten

go back print this page     send page by mail     Comments
Op voorstel van minister Freya Van den Bossche, minister Joke Schauvliege en minister Philippe Muyters heeft de Vlaamse Regering haar principiële goedkeuring gehecht aan het voorontwerp van decreet houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de oprichting van een vergunningscoördinerend en –faciliterend comité voor trans-Europese energie-infrastructuurprojecten, en hecht haar goedkeuring aan het ontwerp van dit Samenwerkingsakkoord. Over dit ontwerp van samenwerkingsakkoord en over dit voorontwerp van decreet wordt het advies ingewonnen van de Raad van State.

22/11/2013  |  Hendrik Despiegelaere
go back print this page     send page by mail     Comments
Uw commentaren
Geef uw commentaar (max. 1000 tekens)

Commentaarregels

E-mailadres

Paswoord

In het belang van uw veiligheid verzoeken we u dit veld bij elke commentaar in te vullen.

-> Paswoord vergeten?
-> Nog niet ingeschreven