warehouse_and_logistics
FR - NL Home >  News > Wetgeving
 
Oneerlijke concurrentie landbouwvoertuigen: UPTR houdt de druk op de ketel

go back print this page     send page by mail     Comments
Staatssecretaris Wathelet had aangekondigd dat tegen 31 maart 2013 in het Belgisch Staatsblad een Koninklijk Besluit gepubliceerd zou worden, met betrekking tot de invoering van een nieuwe nummerplaat voor landbouwvoertuigen die enkel en alleen gebruikt worden voor landbouwactiviteiten.
Op 27 maart tijdens het Overlegcomité van de FOD Mobiliteit & Vervoer, heeft het kabinet het engagement van de Staatssecretaris voor Mobiliteit bevestigd om deze problematiek van oneerlijke concurrentie aan te pakken. Het kwam aan het licht dat de publicatie van het KB nog enigszins op zich laat wachten omwille van de zware juridische procedure.

Om de druk op de ketel te houden in dit dossier, heeft UPTR aan de nieuwe minister van Financiën nogmaals haar voorstel overgemaakt tot afschaffing van rode diesel als voertuigbrandstof op de openbare weg. UPTR heeft uitgelegd aan de heer Koen Geens dat na Duitsland, nu ook Nederland beslist heeft om enkel witte diesel toe te laten op de openbare weg! Ter herinnering; UPTR had dit radicale voorstel reeds gelanceerd in 2012.

Concreet heeft UPTR haar juridische vraag aan de minister toegelicht, door, indien nodig, het artikel 420 § 4 c) van de programma-wet van 27 december 2004, zo aan te passen dat:“voertuigen bestemd om buiten de openbare weg te worden gebruikt of waarvoor geen vergunning is verleend voor overwegend gebruik op de openbare weg” , met andere woorden landbouwvoertuigen, niet langer kunnen genieten van het tarief voor industrieel en commercieel gebruik (21€ / 1000 liter).

UPTR heeft nog maar eens een keer aan de kaak gesteld dat, bovenop dit riante voorkeurstarief (21€ / 1000 liter in plaats van 330€ / 1000 liter voor de transporteurs, na recuperatie van de professionele diesel), het gebruik van een landbouwvoertuig ook nog eens toelaat om géén eurovignet; géén wegenbelasting te moeten betalen, géén technische controle te moeten ondergaan, noch een tachograaf te moeten hebben…


03/04/2013  |  Astrid Huyghe
go back print this page     send page by mail     Comments
Uw commentaren
Geef uw commentaar (max. 1000 tekens)

Commentaarregels

E-mailadres

Paswoord

In het belang van uw veiligheid verzoeken we u dit veld bij elke commentaar in te vullen.

-> Paswoord vergeten?
-> Nog niet ingeschreven