warehouse_and_logistics
FR - NL Home >  News > Service
 
Onderhoudscontracten: financiŽle zekerheid

go back print this page     send page by mail     Comments
In de beginjaren van het transport waren de transporteurs en eigen vervoerders op hun eigen werkplaats aangewezen voor het onderhouden van het rollend materieel. De enorme technische evolutie van trucks en trailers, het grotere aandeel onderhoudsvrije en onderhoudsarme onderdelen en de concentratie op de core business hebben er toe geleid dat het aantal eigen werkplaatsen spectaculair is gedaald. Tegelijkertijd steeg het aantal onderhoudscontracten, wat die bieden, naast financiŽle zekerheid toch nog andere voordelen.

We stellen vast steeds meer transporteurs hun eigen werkplaatsen sterk afbouwen, uitbesteden of sluiten om zich te richten op hun core business en de klant. We zien daar verschillende redenen voor:
- Focus op core business, waar de toegevoegde waarde ligt voor de transporteur. Het ontzorgen van de organisatie waardoor meer tijd vrijkomt om business te genereren.
- Het moeilijk vinden van geschoold personeel.
- Het verschuiven van het risico en kosten naar de leveranciers in geval van ziekte, ontslag mechaniekers.
- Geen (dure) investeringen in werkplaats gerelateerde complexere software en diagnoseapparatuur (bvb ABS/EBS, motorelektronica, stuursystemen voor geautomatiseerde gangwissels, cruise control en dergelijke meer ), remmentestbank, lastoestellen, gereedschap, werkkledij, enz.
- Geen zorgen omtrent de wetgeving veiligheid en milieu waarmee een werkplaats meer en meer mee wordt geconfronteerd.
- Ontbreken van volume voor de aankoop van wisselstukken aan uiterst competitieve prijzen, waardoor er vals gevoel van voordelig werken ontstaat.
- Onafhankelijk worden van schommelingen in het volume van werkplaatswerk, waardoor eigen mensen minder productief gaan werken of achterstand gecreëerd wordt.
- Het gemotiveerde karakter wanneer een leverancier werkt voor een klant die hij kan verliezen in tegenstelling tot werk voor de eigen vloot, die steeds zal blijven komen.
- Gevaar voor het missen van kritische massa in de eigen werkplaats doordat men al jaren hetzelfde doet terwijl de markt verandert.
- Veel flexibeler kunnen inspelen op wijzigende transportstromen waardoor onderhoud/herstellingen op andere plaatsen kunnen gebeuren dan steeds de truck of trailer naar de eigen werkplaats te moeten afleiden met lege kilometers tot gevolg.

Sebastiaan Pot van ICTS: “Daarnaast stellen wij vast dat net zoals in Nederland steeds meer transporteurs de weg vinden naar onafhankelijke garages, ook voor hun trekkend materieel. Dit heeft vooral te maken met het feit dat deze onafhankelijke garages veel kostenefficiënter kunnen werken door het ontbreken van een zware overhead en dure infrastructuur met showroom, maar ook door wijzigende wetgeving, waardoor uitleesapparatuur en wisselstukken steeds gemakkelijker toegankelijker zijn voor onafhankelijke garages. Verder werken de onafhankelijke garages ook steeds beter samen via netwerken zoals TopTruck of European Trailer Care.”

Tot slot is één van de redenen voor de opkomst van onderhoudscontracten de opgang van “het one stop for all principe”, hetgeen inhoudt dat geconsolideerde transportondernemingen met managers aan het hoofd steeds meer kiezen voor geïntegreerde oplossingen voor hun wagenpark van trekkers en trailers bij één partner, die alles aanbiedt van onderhoud en reparatie van trekkers, trailers, carrosserie, koeling, laadklep service, containerrepair, truckwash, verhuur, vervangingswagens.

Zekerheid bieden

Voor een transportbedrijf of eigen vervoerder is vooral de zekerheid een belangrijke factor. De zekerheid dat zijn materieel volgens de normen van de constructeur onderhouden wordt, maar evenzeer de zekerheid van een optimale ' uptime' door correct onderhoud en dus een minimum aan immobiliteit van de voertuigen. In dat verband hanteren nagenoeg alle onderhoudscontracten het principe van preventief onderhoud om verrassingen te vermijden, vooral wat slijtagedelen betreft.

Even belangrijke is de financiële zekerheid van vaste tarieven en het ontbreken van onwelkome financiële katers door onverwacht oponthoud te wijten aan nalatig onderhoud. De transporteur of eigen vervoerder kan zijn kosten veel beter budgetteren en inschatten.
Men kan ervan op aan dat de voertuigen optimaal worden onderhouden en dat zich geen onverwachte kosten zullen voordoen. Bij het ondertekenen van een contract bij de gekozen werkplaats, ontvangt men het aanbevolen preventieve onderhoudsplan voor de voertuigen, dat is gebaseerd op de specificaties en de geplande rijomstandigheden. Men betaalt een maandelijks bedrag of een eenmalige bedrag vooraf. Dit betekent dat de transportonderneming of eigen vervoerder exact weet wat de onderhoudskosten zijn gedurende het hele contract, wat de begroting vereenvoudigt en het ook gemakkelijker maakt om betrouwbare prijzen vast te stellen voor de transportopdrachten.

Een ander voordeel is de vertrouwdheid van het serviceteam met de te onderhouden voertuigen en hun servicehistorie, waardoor de diagnose efficiënt en nauwkeurig kan worden gesteld als zich een probleem voordoet.

In geen geval te onderschatten is bovendien het feit dat voertuigen die worden ondersteund door een onderhoudscontract profiteren van een hogere restwaarde.

Rentabiliteit voor de dealer in vraag

Is een onderhoudscontract dan een mirakeloplossing? Voor de klant misschien wel, hoewel hij misschien voor een lager bedrag het onderhoud zou kunnen uitvoeren indien hij over een eigen werkplaats beschikt. Maar heeft hij daarvoor ook de benodigde uitrusting en goed opgeleid personeel?

Tijdens gesprekken met dealers van de verschillende merken kwam evenwel een ander probleem naar voor. Dealers moeten de activiteiten verricht in het kader van onderhoudscontracten doorfactureren naar de importeur. Nagenoeg alle dealers klagen er over dat die tarieven echt een bodemprijs zijn, waar nog heel weinig aan valt te verdienen. Er valt zo weinig aan te verdienen dat een goede service niet mogelijk zou zijn. Omdat er ook al met de verkoop van nieuwe voertuigen niet veel verdiend wordt moeten de dealers naar andere inkomsten zoeken. Sommige zien dan ook meer heil in het zelf aanbieden van onderhoudscontracten op maat voor bepaalde klanten. Bij het onderhoud kan dan nog meer rekening gehouden werden met de eigenheid van de klant en zijn voertuigen. Bovendien kunnen de contracten over een langere periode lopen. Maar niet alle importeurs laten eigen onderhoudscontracten toe wat dan weer tot conflicten kan leiden.

“De rentabiliteit is dan misschien wel laag, maar er zijn ook voordelen.”, benadrukt Benedicte Van Wonterghem van Garage Antoine. “Vooreerst zorgt het voor werkzekerheid en anderzijds hebben we geen problemen met uitgestelde betalingen of niet betaalde rekeningen.”

Ook voor getrokken materieel

Onderhoudscontracten beperken zich overigens niet tot de vrachtwagens of trekkers, maar kunnen bij de merkdealers meestal uitgebreid worden met contracten voor het getrokken materieel, maar ook voor banden, koelgroepen, laadkleppen, laadkranen en andere uitrusting. Andere bedrijven hebben zich dan specifiek gespecialiseerd in onderhoudscontracten voor getrokken materieel. Een voorbeeld daarvan is ICTS, dat nationaal en internationaal een voortrekkersrol wil spelen op het vlak van herstellen, onderhouden en verhuren van trailers en trekkers. ICTS streeft naar perfect onderhouden materieel dat voldoet aan de meest recente veiligheidsnormen. Daartoe zijn de werkplaatsen uitgerust met de modernste machines en krijgt het personeel een specifieke opleiding. Diverse certificaten als erkende werkplaats van zowel trailerconstructeurs als OEM-toeleveranciers zijn daarvan het bewijs. ICTS Services is één van de meest vooruitstrevende ondernemingen op het gebied van onderhoudscontracten. Zowel voor onderhoud, schade, banden als reparaties met inbegrip van accessoires zoals koelers en laadkleppen verzorgt ICTS tegen een vaste maandelijkse kostprijs, het totale onderhoud. Ook worden pechgevallen afgehandeld overal in Europa.

ICTS komt de trailer bij de klant, op het depot of zelfs op de kade in de haven, ophalen. Na onderhoud, keuring of reparatie wordt de trailer naar de locatie teruggebracht of kan de klant gebruikmaken van de omheinde parking.
ICTS is bezig met de implementatie van een nieuw cloud based werkplaats beheersysteem waardoor de klant online de status van zijn wagenpark zal kunnen volgen en opdrachten zal kunnen aanmelden. ICTS beheert in België meer dan 2.000 trailers en trekkers via onderhoudscontracten.


Onderhoudscontracten bij de merken

De onderhoud/herstellingscontracten zijn bij de merken altijd op maat samen te stellen. Het percentage verschilt nogal van merk tot merk, maar is in alle gevallen stijgend.

DAF MultiSupport
Op dit moment kopen ongeveer 25% van de klanten een truck met onderhoudscontract, maar het aantal stijgt snel.

Iveco Elements
Bij de lichte bedrijfsvoertuigen ligt het percentage op 10%, terwijl het bij de zware voertuigen op 15 à 20% ligt, maar eveneens stijgend.

MAN servicecontracten met individuele servicepakketten
In België worden 20% van alle nieuwe MAN trucks aangekocht met een onderhoudscontract. Het totale aantal onderhoudscontracten bedraagt evenwel meer, omdat er vaak na de aankoop nog wordt onderhandeld.

Mercedes-Benz Truck-onderhoudsbeheer
Mercedes-Benz zet voor de onderhoudscontracten moderne communicatiemiddelen in die gebruik maken van FleetBoard. Hiermee kunnen bepaalde onderhoudsgegevens geregistreerd en geëvalueerd worden zonder dat het voertuig bij een dealer langs moet komen. Aan de hand van deze informatie wordt de aard van het onderhoud geoptimaliseerd.
In België worden ongeveer 50% van de nieuwe trucks aangekocht met een onderhoudscontract.

Renault Trucks Start & Drive reparatie- en onderhoudscontract
Renault Trucks heeft één van de hoogste percentages qua onderhoudscontracten. Voor sommige dealers loopt dit op tot 70%.

Scania Reparatie- en Onderhoudscontract

Volvo Gold Contract
Het aantal van onderhoudscontracten bij de aankoop van nieuwe trucks is dit jaar bij Volvo gestegen tot 30% en is nog steeds toenemend.


29/07/2013  |  Hendrik Despiegelaere

Download full article in PDF

go back print this page     send page by mail     Comments
Uw commentaren
Geef uw commentaar (max. 1000 tekens)

Commentaarregels

E-mailadres

Paswoord

In het belang van uw veiligheid verzoeken we u dit veld bij elke commentaar in te vullen.

-> Paswoord vergeten?
-> Nog niet ingeschreven