warehouse_and_logistics
FR - NL Home >  News > Truck
 
Peter Himpe : "Twee gescheiden netwerken voor Volvo Trucks en Renault Trucks in België"

go back print this page     send page by mail     Comments
Zoals al eerder gemeld, opereren de merken Volvo Trucks en Renault Trucks sinds 1 januari onder één koepel. De Belgische markt is echter één van slechts drie (met Zwitserland en Polen) markten die twee commerciële organisaties en twee volledig gescheiden dealernetten blijven behouden. Peter Himpe, die aan het hoofd staat van beide merken in de Benelux legde ons de nieuwe strategie uit.

Bevestigt u de toenadering van Volvo Trucks Belgium en Renault Trucks Belgium
PH: Ja. Ik zal een ploeg leiden die zal waken over de werking van de twee merken Volvo Trucks en Renault Trucks in heel de Benelux.
 
Welke gevolgen zal dat hebben voor de invoerders?
PH: De organisaties zullen geïntegreerd worden, met als doel synergieën te vinden in bepaalde administratieve diensten. Duidelijk is wel dat elk merk zijn commerciële strategie en zijn marketingstrategie zal bewaren. Jean-François Gatineau zal verantwoordelijk zijn voor het merk Renault Trucks in België en ik blijf verantwoordelijk voor het merk Volvo Trucks.
 
Welke gevolgen zal de reorganisatie hebben voor het net?
PH: Wat onze strategie betreft, zal de invloed beperkt blijven in België en het Groothertogdom Luxemburg, in tegenstelling tot de netten in Nederland of in Duitsland, waar de distributienetten zullen samensmelten. In België en Luxemburg behouden wij twee afzonderlijke distributienetten. De populatie van beide netten volstaat en de concessies zijn in beide rendabel. Er mag hierover niet de minste twijfel heersen bij onze concessiehouders en onze klanten.

Gescheiden netten

De concessiehouders van Volvo Trucks en Renault Trucks behouden dus hun distributiecontracten. "Dit was de oplossing die onze voorkeur genoot", vertelde Peter Himpe vandaag. Hij leidt tegelijkertijd Volvo Trucks in België en de nieuwe structuur, die verantwoordelijk is voor de Beneluxmarkt. "De klantenpopulatie per concessiehouder is momenteel voldoende om twee rendabele en gescheiden dealernetten te behouden. Die populatie bedraagt 315 voertuigen per dealer (lichte vrachtwagens niet inbegrepen) bij Renault Trucks en 664 voertuigen per dealer bij Volvo Trucks. De rest zal afhangen van de evolutie van de verkopen van de twee merken en de eventuele intenties van onze privépartners. Als een zelfstandig concessiehouder van een merk besluit om een andere zelfstandige dealer van een ander merk over te nemen, zullen de verkopen van het tweede merk rechtstreeks beheerd worden door de invoerder", aldus nog Peter Himpe. 
Behoudens onvoorziene omstandigheden moet de huidige situatie stabiel blijven tot eind 2014, de datum waarop de huidige distributiecontracten aflopen. Markant detail is dat op dit moment de rentabiliteit van het dealernet van Renault Trucks iets problematischer ligt dan bij Volvo Trucks. Men gaat uit van een minimale klantenpopulatie van 300 voertuigen per garage en er zijn Renault Trucks dealers die uitkomen op een populatie die lager ligt dan 200 voertuigen.

Brasschaat wordt mogelijk gesloten

De personeelsleden van Renault Trucks die in Brasschaat werken zullen daar in eerste instantie gewoon blijven. "Het lijkt niet meer dan logisch dat zij mettertijd naar Groot-Bijgaarden zullen verhuizen, omdat dit de communicatie nu eenmaal zal vereenvoudigen. Het zou hier kunnen gaan om een veertigtal personen, maar we moeten nog bekijken of het toch niet opportuun is om in Brasschaat een technisch vormingscentrum te behouden. Onze gebouwen in Groot-Bijgaarden zouden immers wel eens te klein kunnen zijn voor een dergelijke functie. Net als die de Beesd in Nederland", zegt Peter Himpe.
 
 
09/01/2013  |  Claude Yvens
go back print this page     send page by mail     Comments
Uw commentaren
Geef uw commentaar (max. 1000 tekens)

Commentaarregels

E-mailadres

Paswoord

In het belang van uw veiligheid verzoeken we u dit veld bij elke commentaar in te vullen.

-> Paswoord vergeten?
-> Nog niet ingeschreven