warehouse_and_logistics
FR - NL Home >  News > Wetgeving
 
Wetgeving Belgische wet iets minder liberaal voor het gecombineerd vervoer
Wetgeving |  De nieuwe Belgische wet aangaande het transport bevat een belangrijke aanpassing in verband met het gecombineerd vervoer. Ter herinnering: de...
Lees meer 01/09/2014 | Claude Yvens
Wetgeving D-Day voor de nieuwe transportwet

Vandaag treedt de nieuwe transportwetgeving voor het Belgisch wegvervoer in voege. Wij zetten de belangrijkste veranderingen die erin voorkomen op een rijtje:Toegang tot het beroepMarc De Meyer binnen de FOD Mobiliteit belast met de vragen rond reglementeringen: "De eis van eerbaarheid die enkel gold voor fysieke personen die het bedrijf leiden wordt voortaan uitgebreid naar... 01/09/2014 | Lees meer 01/09/2014  |  Claude Yvens
Wetgeving Febetra: "Ontoelaatbaar dat vervoerders de douane van gereedschap moeten voorzien"
Wetgeving |  De douaneautoriteiten van Zeebrugge hebben vanmorgen een e-mail verzonden waarin ze aan de vervoerders vragen om vanaf 1 september bij controles hun eigen materiaal aan de douanebeambten ter beschikking te stellen. Vanwege de recente besparingsmaatregelen geraken zij blijkbaar niet meer...
Lees meer 27/08/2014 | Astrid Huyghe
Wetgeving LZV-opleiding in Nederland: UPTR ontevreden
Wetgeving |  De UPTR stelt het op 26 augustus gepubliceerde Vlaams decreet van 9 mei 2014 aan de kaak."Dit decreet erkent het...
Lees meer 26/08/2014 | Astrid Huyghe
Wetgeving "Ontwerp federaal regeerakkoord: UPTR op de barricades
Wetgeving |  Nadat de UPTR al zijn tegenkanting tegen iedere verhoging van de dieselprijs had uitgesproken heeft de federatie nu aan de onderhandelaars voor de federale regeringsvorming zijn standpunt over de al bekende programmapunten bekendgemaakt: > in de strijd tegen de 'sociale dumping':...
Lees meer 26/08/2014 | Astrid Huyghe
Wetgeving De HGV Road User Levy brengt op
Wetgeving |  De Britse HGV bracht al 17 miljoen GBP op sinds de introductie vier maand geleden volgens het Department for Transport (DfT).Volgens de overheid werden al meer dan 618.000 vergunningen aangekocht voor 112.000 voertuigen uit 76 verschillende landen.95% van alle vrachtwagengebruikers...
Lees meer 25/08/2014 | Hendrik Despiegelaere
Wetgeving "Febetra: geen verhoging van de accijnzen op diesel aub!
Wetgeving |  Febetra reageert positief op de eventuele voorstellen in verband met een daling van de werkgeversbijdragen maar stelt: "Er kan geen sprake zijn om deze daling van de werkgeversbijdragen te compenseren door belastingsverhogingen op andere vlakken zoals de accijnzen op diesel...
Lees meer 20/08/2014 | Claude Yvens
Wetgeving Vanaf 1 september strengere voorwaarden inzake de eerbaarheid en de vakbekwaamheid

Een nieuwe wetgeving voor het goederen- en personenvervoer zal volgens de informatie op de site www.polinfo.be op 1 september 2014 van kracht worden. Vanaf deze datum zal het moeilijker worden om een onderneming gespecialiseerd in wegvervoer op te richten. De procedure voor het verwerven van een vergunning mag dan al vereenvoudigd zijn de vestigingsvoorwaarden en de... 13/08/2014 | Lees meer 13/08/2014  |  Astrid Huyghe
Wetgeving Catherine Fonck vervangt Melchior Wathelet op Mobiliteit
Wetgeving |  Catherine Fonck is sinds kort de nieuwe staatssecretaris van Mobiliteit. Het is een tijdelijke benoeming die zal duren tot de...
Lees meer 04/08/2014 | Astrid Huyghe
Wetgeving Ecocombi's: bijna alle aanvragen van bedrijven verworpen volgens EVO, OTM en TLN

"Het ecocombiproject in Vlaanderen dat ecocombi's zal toelaten om op maximaal 10 trajecten te rijden kondigt zich als een mislukking aan. En dat omdat Vlaanderen te strenge criteria oplegt" verklaren zowel verladersorganisaties EVO en OTM als Transport en Logistiek Nederland (TLN). Volgens een onderzoek door hun diensten voldoet slechts een handvol van de 88 bedrijven die... 04/08/2014 | Lees meer 04/08/2014  |  Astrid Huyghe
Wetgeving FAVV-normen: drie belangrijke overtredingen
Wetgeving |  Het merendeel van de operatoren van de voedselketen respecteert de regels die opgelegd worden door het FAVV. Volgens certificatie- en...
Lees meer 30/07/2014 | Astrid Huyghe
Wetgeving Franse vervoerders eisen nog altijd afschaffing van de 'segotaxe'
Wetgeving |  De vier federaties van Franse vervoerders FNTR Unostra TLF en CSD blijven de annulering vragen van de toekomstige Vrachtwagentol (ook segotaxe' genoemd omdat het idee komt van Ségolène Royal) die op 1 januari 2015 in voege moet treden. Ze hebben...
Lees meer 25/07/2014 | Claude Yvens
Wetgeving and fiscaliteit Nieuwe Vlaamse regering, nieuwe mobiliteit?

Het Vlaamse Regeerakkoord dat gisteren werd voorgesteld heeft bijna 18 pagina' s veil voor mobiliteit en openbare werken, maar wat leert dit hoofdstuk VII uit het akkoord ons? ... 24/07/2014 | Lees meer 24/07/2014  |  Dirk Steyvers
Wetgeving Viapass kilometerheffing: Vlaanderen voorziet 'flankerende maatregelen'
Wetgeving |  De Vlaamse regering zal in de volgende legislatuur het akkoord tussen de drie gewesten van het land over de Viapass kilometerheffing toepassen. Het regeringsakkoord preciseert dat met betrekking tot de tarieven rekening gehouden zal worden met de concurrentiepositie tegenover de...
Lees meer 24/07/2014 | Claude Yvens
Wetgeving Tom Antonissen van ECG: "Inzake toegelaten lengte kunnen we winnen of alles verliezen"
Wetgeving |  Tom Antonissen is EU Affairs Adviser binnen de autotransportfederatie ECG (autotransport). Hij leidt de campagne om de maximale laadlengte van...
Lees meer 24/07/2014 | Claude Yvens
Wetgeving Ecocombi's grote afwezigen in het programma van de Waalse meerderheid

De nieuwe Waalse regering heeft zijn prioriteiten op het vlak van de mobiliteit vastgelegd. Naast de algemeenheden en de traditionele oproep om de binnenvaart en het spoor te gebruiken noteren we de volgende punten: - inspanningen voor het behoud van het verspreid vervoer langs het spoor "desnoods door samenwerkingen met de industrie en met operatoren uit... 23/07/2014 | Lees meer 23/07/2014  |  Claude Yvens
Wetgeving Brussels Gewest wil trimodaal platform in Schaarbeek-Vorming
Wetgeving |  Het regeerakkoord van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevat één positief punt over de mobiliteit van goederen (naast een eerder algemene optimalisering van de goederenstromen in het Gewest) met name de oprichting van een nieuw logistiek platform op de huidige site...
Lees meer 23/07/2014 | Claude Yvens
Wetgeving Strijd tegen sociale dumping: het debat tussen Ikea en 85 Belgische vervoerders nieuw leven ingeblazen
Wetgeving |  Vorige week stelde UBT-FGTB opnieuw de praktijken die Ikea hanteert in het aankopen van zijn transporten aan de kaak. In december van vorig jaar deed het dit ook al eens samen met de Nederlandse vakbond FNV Bondgenoten. Toen richtte men...
Lees meer 23/07/2014 | Claude Yvens
Wetgeving FOD Mobiliteit bereidt controles op basis van 'risk rating' voor
Wetgeving |  De FOD Mobiliteit en Transport kondigt in zijn activiteitenrapport van 2013 dat net werd gepubliceerd aan dat het een systeem van 'risk rating' voor transportbedrijven wil opzetten. De doelstelling is het prioritair controleren van bedrijven en voertuigen die het meest...
Lees meer 23/07/2014 | Claude Yvens