warehouse_and_logistics
FR - NL Home >  News > Wetgeving
 
Wetgeving Nieuwe regels mbt Voor- en natransport van gecombineerd vervoer UPDATE
Wetgeving |  De nieuwe Belgische wet aangaande het transport bevat een belangrijke aanpassing in verband met het gecombineerd vervoer. Ter herinnering: de...
Lees meer 19/09/2014 | Claude Yvens
Wetgeving Overheveling van de transportbevoegdheden: GOCA vreest voor shoppingfenomeen
Wetgeving |  Sinds 1 juli 2014 zijn bepaalde bevoegdheden omtrent het wegvervoer en de verkeersveiligheid overgeheveld van het federale niveau naar de...
Lees meer 18/09/2014 | Astrid Huyghe
Wetgeving Transportbevoegdheden overgeheveld naar de Gewesten: de federaties tussen hoop en vrees
Wetgeving |  Sinds de eerste juli 2014 zijn sommige bevoegdheden met betrekking tot wegtransport en verkeersveiligheid niet langer afhankelijk van de Staat...
Lees meer 17/09/2014 | Astrid Huyghe
Wetgeving Federauto: "De hervorming is een gelegenheid om de homologatieprocessen te versnellen"
Wetgeving |  Sinds de eerste juli 2014 zijn sommige bevoegdheden met betrekking tot wegtransport en verkeersveiligheid niet langer afhankelijk van de Staat...
Lees meer 16/09/2014 | Astrid Huyghe
Wetgeving Rijbewijs met punten : Febetra geeft principiŽle steun
Wetgeving |  Vandaag ligt het rijbewijs met punten op de tafel van de onderhandelaars van de toekomstige federale regering. Dat project wordt principieel gesteund door Febetra : "Verkeersveiligheid is een topprioriteit voor Febetra. Onze organisatie is zeker niet gekant tegen het rijbewijs...
Lees meer 11/09/2014 | Claude Yvens
Wetgeving Nieuwe transportcommissaris is een Slovaak

Het volgende nieuws zal in bepaalde middens van het Belgisch wegvervoer op een glimlach onthaald worden: een Slovaak kreeg immers de post van Europees Commissaris voor Transport en Ruimtevaart. de 48-jarige Maroš Sefcovic was vicevoorzitter van de vorige Commissie en was belast met de interinstitutionele relaties en de administratie. Hij vervangt de Est Siim Kallas... 10/09/2014 | Lees meer 10/09/2014  |  Claude Yvens
Wetgeving Technische keuring enquÍte : " eensgezinde roep om verandering "
Wetgeving |  Transport en Logistiek Vlaanderen Febetra en UPTR hebben bij hun leden in een gezamenlijke enquête gepeild naar hoe zij de...
Lees meer 04/09/2014 | Astrid Huyghe
Wetgeving D-Day voor de nieuwe transportwet

Vandaag treedt de nieuwe transportwetgeving voor het Belgisch wegvervoer in voege. Wij zetten de belangrijkste veranderingen die erin voorkomen op een rijtje:Toegang tot het beroepMarc De Meyer binnen de FOD Mobiliteit belast met de vragen rond reglementeringen: "De eis van eerbaarheid die enkel gold voor fysieke personen die het bedrijf leiden wordt voortaan uitgebreid naar... 01/09/2014 | Lees meer 01/09/2014  |  Claude Yvens
Wetgeving Febetra: "Ontoelaatbaar dat vervoerders de douane van gereedschap moeten voorzien"
Wetgeving |  De douaneautoriteiten van Zeebrugge hebben vanmorgen een e-mail verzonden waarin ze aan de vervoerders vragen om vanaf 1 september bij controles hun eigen materiaal aan de douanebeambten ter beschikking te stellen. Vanwege de recente besparingsmaatregelen geraken zij blijkbaar niet meer...
Lees meer 27/08/2014 | Astrid Huyghe
Wetgeving LZV-opleiding in Nederland: UPTR ontevreden
Wetgeving |  De UPTR stelt het op 26 augustus gepubliceerde Vlaams decreet van 9 mei 2014 aan de kaak."Dit decreet erkent het...
Lees meer 26/08/2014 | Astrid Huyghe
Wetgeving "Ontwerp federaal regeerakkoord: UPTR op de barricades
Wetgeving |  Nadat de UPTR al zijn tegenkanting tegen iedere verhoging van de dieselprijs had uitgesproken heeft de federatie nu aan de onderhandelaars voor de federale regeringsvorming zijn standpunt over de al bekende programmapunten bekendgemaakt: > in de strijd tegen de 'sociale dumping':...
Lees meer 26/08/2014 | Astrid Huyghe
Wetgeving De HGV Road User Levy brengt op
Wetgeving |  De Britse HGV bracht al 17 miljoen GBP op sinds de introductie vier maand geleden volgens het Department for Transport (DfT).Volgens de overheid werden al meer dan 618.000 vergunningen aangekocht voor 112.000 voertuigen uit 76 verschillende landen.95% van alle vrachtwagengebruikers...
Lees meer 25/08/2014 | Hendrik Despiegelaere
Wetgeving "Febetra: geen verhoging van de accijnzen op diesel aub!
Wetgeving |  Febetra reageert positief op de eventuele voorstellen in verband met een daling van de werkgeversbijdragen maar stelt: "Er kan geen sprake zijn om deze daling van de werkgeversbijdragen te compenseren door belastingsverhogingen op andere vlakken zoals de accijnzen op diesel...
Lees meer 20/08/2014 | Claude Yvens
Wetgeving Vanaf 1 september strengere voorwaarden inzake de eerbaarheid en de vakbekwaamheid

Een nieuwe wetgeving voor het goederen- en personenvervoer zal volgens de informatie op de site www.polinfo.be op 1 september 2014 van kracht worden. Vanaf deze datum zal het moeilijker worden om een onderneming gespecialiseerd in wegvervoer op te richten. De procedure voor het verwerven van een vergunning mag dan al vereenvoudigd zijn de vestigingsvoorwaarden en de... 13/08/2014 | Lees meer 13/08/2014  |  Astrid Huyghe
Wetgeving Catherine Fonck vervangt Melchior Wathelet op Mobiliteit
Wetgeving |  Catherine Fonck is sinds kort de nieuwe staatssecretaris van Mobiliteit. Het is een tijdelijke benoeming die zal duren tot de...
Lees meer 04/08/2014 | Astrid Huyghe
Wetgeving Ecocombi's: bijna alle aanvragen van bedrijven verworpen volgens EVO, OTM en TLN

"Het ecocombiproject in Vlaanderen dat ecocombi's zal toelaten om op maximaal 10 trajecten te rijden kondigt zich als een mislukking aan. En dat omdat Vlaanderen te strenge criteria oplegt" verklaren zowel verladersorganisaties EVO en OTM als Transport en Logistiek Nederland (TLN). Volgens een onderzoek door hun diensten voldoet slechts een handvol van de 88 bedrijven die... 04/08/2014 | Lees meer 04/08/2014  |  Astrid Huyghe
Wetgeving FAVV-normen: drie belangrijke overtredingen
Wetgeving |  Het merendeel van de operatoren van de voedselketen respecteert de regels die opgelegd worden door het FAVV. Volgens certificatie- en...
Lees meer 30/07/2014 | Astrid Huyghe
Wetgeving Franse vervoerders eisen nog altijd afschaffing van de 'segotaxe'
Wetgeving |  De vier federaties van Franse vervoerders FNTR Unostra TLF en CSD blijven de annulering vragen van de toekomstige Vrachtwagentol (ook segotaxe' genoemd omdat het idee komt van Ségolène Royal) die op 1 januari 2015 in voege moet treden. Ze hebben...
Lees meer 25/07/2014 | Claude Yvens
Wetgeving and fiscaliteit Nieuwe Vlaamse regering, nieuwe mobiliteit?

Het Vlaamse Regeerakkoord dat gisteren werd voorgesteld heeft bijna 18 pagina' s veil voor mobiliteit en openbare werken, maar wat leert dit hoofdstuk VII uit het akkoord ons? ... 24/07/2014 | Lees meer 24/07/2014  |  Dirk Steyvers