warehouse_and_logistics
FR - NL Home >  News > Wetgeving
 
Leden tewerkstellingscommissie willen bescherming van gedetacheerde werknemers vergroten

go back print this page     send page by mail     Comments
Werknemers die naar het buitenland gedetacheerd worden, zullen binnenkort misschien van een verhoogde bescherming genieten. De commissie tewerkstelling heeft inderdaad aanpassingen aan de wetgeving goedgekeurd. Hert doel is misbruiken te vermijden door echte detachering voortaan te zien als situaties waarin de werknemers naar het buitenland worden gestuurd om er tijdens een beperkte periode diensten te verlenen. De commissieleden hebben strengere controles voorgesteld en vragen dat werknemers beter geïnformeerd worden over hun werkomstandigheden.

Juridische gaten dichtrijden

De commissieleden hebben een lijst met te controleren elementen naar voor geschoven om zodoende de lidstaten te helpen bij het evalueren of een detachering ook echt is of het gaat om een poging om het recht op werk te omzeilen via een 'postbusbedrijf', dat zich in een land bevindt waar minder sociale bescherming heerst.

Controles verstrengen

De lidstaten kunnen eveneens de doeltreffendheid van de controlemaatregelen verbeteren door bijvoorbeeld van dienstverleners een voorafgaande verklaring over de identiteit en het aantal gedetacheerde werknemers en over de verwachte duur van de dienstverlening te eisen.
 
Volgens de Europese Commissie worden ieder jaar ongeveer een miljoen werknemers door hun werkgever gedetacheerd over de interne grenzen van de EU om er diensten te verlenen. Dit zijn 0,4% van alle arbeiders in de EU. De voornaamste sectoren waarin dit soort arbeid gebeurt zijn de bouw, de landbouw, het transport en de informaticatechnologie.
21/06/2013  |  Astrid Huyghe
go back print this page     send page by mail     Comments
Uw commentaren
Geef uw commentaar (max. 1000 tekens)

Commentaarregels

E-mailadres

Paswoord

In het belang van uw veiligheid verzoeken we u dit veld bij elke commentaar in te vullen.

-> Paswoord vergeten?
-> Nog niet ingeschreven