warehouse_and_logistics
FR - NL Home >  News > Economie
 
Lean & Green: pioniers van de duurzame economie

go back print this page     send page by mail     Comments
10 Waalse bedrijven hebben zich ingeschreven voor het Lean & Green programma. Zij werpen zich hierdoor op als pioniers van een milieugerichte houding door het met 20% verminderen van de CO2-uitstoot van hun logistieke activiteiten op 5 jaar. Bedrijven die, net als hun Vlaamse buren die het label al behaalden, overtuigd zijn van de draagkracht en de nuttigheid ervan.

Sketchers, Mithra Pharmaceuticals, Jost Group, Charlier Logistics, Spadel, Fabry, Liege Airport, Palifor Logistics, Garsou-Angenot en de containerterminal van Athus. Dat zijn de 10 eerste Waalse bedrijven die zich inschreven voor het Lean & Green programma. Daarmee engageren ze zich om op 5 jaar hun CO2-uitstoot met 20% te verminderen en het rendement van hun logistieke activiteiten te optimaliseren. Het is voor het eerst dat Waalse bedrijven de kans hebben zich in te schrijven voor dit project, dat aan Waalse zijde wordt gedragen door Logistics in Wallonia (LiW). De Lean & Green filosofie, die ontstond in Nederland, heeft ondertussen al meer dan 350 bedrijven in gans Europa weten aan te spreken. In Vlaanderen hebben al 32 ondernemingen 'ja' gezegd tegen het project dat ondersteund wordt door het Vlaams Instituut voor de Logistiek (VIL). En zij prijzen zich gelukkig met deze keuze (zie kaderstuk).

Aan Waalse kant is men eveneens gemotiveerd door deze vaak als logisch beschouwde uitdaging en door de potentiële erkenning van het werk dat intern wordt geleverd. "Wij hebben in 2010 het Charter voor Milieubehoud ondertekend, dat op de Top van Cancun werd voorgesteld. Het was voor ons een logische stap om ons in te schrijven voor een globale filosofie, die gestructureerd en erkend is op internationaal vlak. Zo kunnen we op een zichtbare manier tonen wat we nu al doen en waar we ons iedere dag voor inzetten", zegt Véronique Hustin van Jost Group.
"De impulsen die uitgaan van de Europese Commissie en van de verschillende beleidsniveaus zijn duidelijk. Liege Airport heeft zich - om slechts één voorbeeld te citeren - ingeschreven in een proces dat Airport Carbon Accreditation werd gedoopt. Dat moet ons op middellange termijn naar koolstofneutraliteit brengen. Het Lean & Green project paste daar voor Liege Airport dus perfect bij", voegt Christian Delcourt, Communication Manager van Liege Airport eraan toe.

Garsou-Angenot had al heel wat inspanningen gedaan op het vlak van preventief rijgedrag en ecologie. Het Lean & Green programma vormde voor hen een opportuniteit om hun houding te formaliseren en zich tegelijk te positioneren als een voorloper. "Wij hebben de indruk dat wij in de toekomst meer en meer door onze klanten zullen worden aangesproken over onze koolstofbalans", legt Cédric Capelle, directeur Transport & Logistics uit.

Fier gelabeld

Wij gingen praten met Sita Belgium en Withofs Transport, twee van de 32 Vlaamse bedrijven die het label al behaalden. "Het behalen van het Lean & Green label betekent voor ons een erkenning van de genomen initiatieven en de gerealiseerde inspanningen ten voordele van het milieu", verklaart Lieven Fermon, communicatieverantwoordelijke bij Sita. "Het is een troef, zeker aangezien het label meer en meer ingeburgerd raakt en misschien op een dag wel verplicht zal worden. Bovendien konden wij dankzij onze 'duurzame' initiatieven besparingen realiseren, die we meteen opnieuw investeerden in hybride trucks", gaat Fermon verder.

"Voor wij instapten in het Lean & Green project waren we al begonnen met 'groene' investeringen. Wij hadden al geïnvesteerd in een zuiveringssysteem voor het reinigen van onze vrachtwagens, in zonnepanelen en in een Duel Fuel trekker. Bovendien hadden we lessen in ecodriving georganiseerd. Toen we de kans kregen om aan dit programma deel te nemen, konden we deze kans niet laten voorbijgaan", verduidelijkt Gino Withofs, zaakvoerder van Withofs Transport. Iets wat zijn weerslag niet heeft gemist. "Lean & Green heeft onze ecologische projecten een boost gegeven, zorgde voor naamsbekendheid en versterkte ons imago. We merken eveneens dat onze klanten het waarderen. Wat dan weer onze relatie met hen versterkte", aldus nog Withofs.

Economie en netwerking

De deelnemers onderstrepen dat er naast de ecologische aspecten nog andere voordelen aan het programma verbonden zijn. "Wij zijn overtuigd dat ecologie zeer nauw verbonden is met economie, zowel op micro-economisch (ons bedrijf en de besparingen die we na de investeringen in materieel en opleiding van het personeel hebben gerealiseerd), als macro-economisch vlak voor de staten en de internationale instituten", benadrukt Véronique Hustin.

"Het behalen van dit label is erg belangrijk voor Liege Airport, vooral dan voor de relatie met de freight forwarders, vervoerder en de logistieke spelers", verduidelijkt Christian Delcourt. "Hierdoor kunnen we ons integreren en ook onze logistieke klanten aanzetten om toe te treden tot een keten van waarden die gericht zijn op duurzame ontwikkeling", aldus nog Hustin.


Dezelfde prijs en methodologie

De actieplannen moeten in België gecertificeerd worden door een organisme dat op basis van een openbare aanbesteding werd aangesteld. Voor Wallonië  gaat het om Qalinca Logistics van de ULB en voor Vlaanderen om het MOBI departement van de VUB. "Wij wilden op dezelfde manier werken en hebben in die zin dan ook een charter ondertekend", legt Peter Lagey uit. Hij is bij het VIL verantwoordelijk voor het Lean & Green project. Deze evaluatie gebeurt via drie criteria: de haalbaarheid van het doel van 20% volgens de maatregelen die door het bedrijf worden aangeduid, de manier waarop gemeten wordt en de monitoringmethode via prestatie-indicatoren. De inschrijvingskosten zijn eveneens gelijk: 2.550 euro zonder BTW voor leden van LiW of het VIL of 3.200 euro zonder BTW voor niet-leden. "Deze tarief omvat de organisatie van collectieve workshops, de tussenkomst van experts in duurzame logistiek, de individuele sessies in het bedrijf, die gericht zijn op persoonlijke ondersteuning van iedere kandidaat, de evaluatie van het actieplan en de aanbevelingen voor het realiseren van het plan", zegt Emilie Parthoens, Project Manager bij LiW.    

Informatie op www.leanandgreen.be


02/12/2013  |  Astrid Huyghe

Download full article in PDF

go back print this page     send page by mail     Comments
Uw commentaren
Geef uw commentaar (max. 1000 tekens)

Commentaarregels

E-mailadres

Paswoord

In het belang van uw veiligheid verzoeken we u dit veld bij elke commentaar in te vullen.

-> Paswoord vergeten?
-> Nog niet ingeschreven