warehouse_and_logistics
FR - NL Home >  Dossiers > Editoriaal
 
Lang leve de eekhoorn

go back print this page     send page by mail     Comments
Met een moeilijk heden en onzekere vooruitzichten zet het wegvervoer een hoge rug op. Maar in tegenstelling met de crisis van 2008/2009 is de heropleving van de Europese economie deze keer heel beperkt. Volgens de OESO zijn de groeivooruitzichten van het BBP voor gans de eurozone eens te meer negatief voor 2013, hoewel een lager alarmpeil dan in 2012 en een terugkeer van een bescheiden groei (2,3%) maar verwacht wordt in 2014.

De toestand in België en onze buren zal grotendeels het activiteitsvolume van de Belgische transporteurs bepalen. De OESO voorspelt een fors contrast tussen Duitsland (waar het BBP in 2013 minder zal groeien dan in 2012) en de andere landen, die amper uit de recessie zullen geraken.

Vlaggen zal er dus niet van komen en zeker geen terugkeer van een globaal gezonde toestand op het gebied van de transportprijzen. Het zal dan ook veel voorzichter zijn te hopen op een nulgroei en elke verbetering te zien als een welgekomen bonus.

Het goed nieuws (ja hoor, dat is er) komt van het recent verleden. Zoals je in dit nummer zal merken, heeft de Belgische sector van het wegvervoer 2011 eerder goed beheerd. De transporteurs hebben sneller dan in 2008 gereageerd op de vertraging van de activiteit en zijn erin geslaagd het jaar af te sluiten met een voor de sector aanvaardbare winst. Die winst is ruimschoots gebruikt voor de eigen middelen, die na twee jaar stagnering weer een normaal peil hebben bereikt. Die fondsen zullen heel nuttig zijn om enerzijds het hoofd te bieden aan 2013, maar ook om rekening te houden met de nieuwe eisen van de banken, die de normen van Basel 3 zullen  moeten toepassen.

De middelen zijn echter wat ze zijn. Die cijfers verbergen een alsmaar toenemende polarisering tussen de gezonde ondernemingen en de kwakkelende bedrijven. Het ritme van de faillissementen zou in 2013 dan ook niet vertragen. Als het zou eindigen op een structurele verkleining van de transportcapaciteit, zal het de overlevende transporteurs alleen maar ten goede komen.


05/02/2013  |  Claude Yvens
go back print this page     send page by mail     Comments
Uw commentaren
Geef uw commentaar (max. 1000 tekens)

Commentaarregels

E-mailadres

Paswoord

In het belang van uw veiligheid verzoeken we u dit veld bij elke commentaar in te vullen.

-> Paswoord vergeten?
-> Nog niet ingeschreven