warehouse_and_logistics
FR - NL Home >  Dossiers > Wetgeving
 
Landbouwtractoren : de 'rode kentekenplaat komt in juni

go back print this page     send page by mail     Comments
Vanaf 1 juni zullen de landbouwtrekkers die worden gebruikt voor beroepswerkzaamheden in verband met de exploitatie van land- en bosbouw, van horti- of piscicultuur een ?G? rode kentekenplaat krijgen, op basis van een vergunning afgegeven door de FOD FinanciŽn alsook op basis van een specifieke aanvraag bij de DIV.

De landbouwtrekkers die binnen het wettelijk kader van de vrijstelling van accijnzen worden gebruikt voor beroepswerkzaamheden in verband met de exploitatie van land- en bosbouw, van horti- of piscicultuur zullen occasioneel nog mogen worden ingezet voor transportactiviteiten, en dit met behoud van de kentekenplaat voor landbouwvoertuigen (G) in zoverre zij hun voornemen dienaangaande op het aanvraagformulier voor "de vergunning energieproducten en elektriciteit", die aan de Administratie der Douane en Accijnzen is bezorgd, hebben vermeld.
Zij moeten dan voor deze werkzaamheden de bijkomende accijnzen voor de "witte" gasolie betalen, en dit ofwel volgens het momenteel geldende tarief - het accijnstarief van 427,6880 EUR per 1000 liter.
Op de inwerkingtredingsdatum van de verplichting tot onderwerping aan de technische keuring zal het accijnstarief van 21 EUR per 1000 liter, dat momenteel wordt toegepast op landbouwtrekkers die niet aan de periodieke technische keuring zijn onderworpen, verdwijnen.

Trekkers met witte kentekenplaat

• Zij die activiteiten wensen uit te oefenen die niet verbonden zijn aan een landbouwexploitatie, meer bepaald het ongeregeld vervoer voor rekening van derden, zullen in dat geval de bijkomende accijnzen voor dit vervoer moeten betalen (427,6880 EUR per 1000 liter).
• zij moeten hun tractoren periodiek technisch laten keuren (van toepassing vanaf tweede helft 2013);
• De bestuurders zullen bovendien houder moeten zijn van het rijbewijs van categorie C en een vervoersvergunning moeten hebben (indien zij vervoer voor rekening van derden doen).
Dit geldt ook voor het vervoer (zelfs van landbouwproducten) uitgevoerd door een landbouwondernemer buiten elk landbouwondernemingscontract.


Een planning zal worden voorzien voor de regularisatie van de vóór deze datum ingeschreven tractoren. Na afloop van de regularisatieperiode (vermoedelijk op 1 januari 2015) zal de vrijstelling van accijnzen voor de landbouwtrekkers afhangen van het bezit van een kentekenplaat "G".

06/05/2013  |  Claude Yvens
go back print this page     send page by mail     Comments
Uw commentaren
Geef uw commentaar (max. 1000 tekens)

Commentaarregels

E-mailadres

Paswoord

In het belang van uw veiligheid verzoeken we u dit veld bij elke commentaar in te vullen.

-> Paswoord vergeten?
-> Nog niet ingeschreven