warehouse_and_logistics
FR - NL Home >  Dossiers > Economie
 
Kintrans : minder bloemen, meer auto's

go back print this page     send page by mail     Comments
De sector van het autotransport is één van die segmenten van het vervoer die zwaar te lijden heeft gehad onder de crisis. Ondertussen is de toestand al flink verbeterd, maar meer dan één transportbedrijf heeft de boeken moeten neerleggen. Kintrans, een jong en dynamisch transportbedrijf heeft de crisis zonder veel kleerscheuren doorstaan, ondanks een specialisatie in het vervoer van personenwagens.

Het vervoer van personenwagens verzorgt Kintrans tussen de havens van Gent, Antwerpen, Zeebrugge, Vlissingen, Rotterdam en Amsterdam. Dat wordt aangevuld met de distributie van personenwagens binnen België en Luxemburg, plus transporten van en naar andere Europese landen. Kintrans heeft bovendien nog een activiteit in het geconditioneerd transport, meer bepaald het vervoer van bloemen en planten, voornamelijk naar Italië.

Nadruk op autotransport

Kintrans heeft nog twee duidelijk verschillende transportactiviteiten. Zijn die evenwaardig?
Herman Kint: Nee, de jongste jaren concentreren we ons volop op het autotransport. We hebben nog vijf combinaties rijden in het transport van bloemen en planten, met als voornaamste bestemming Italië. Die activiteit wordt evenwel langzaam afgebouwd. Er waren de jongste jaren te veel wijzigingen en de markt wordt steeds kleiner. Er is te weinig continuïteit en daarenboven is Italië zeker geen groeimarkt.

In tegenstelling tot heel wat bedrijven in het autotransport die in de voorbijgaande crisisperiode zwaar hebben moeten inkrimpen, blijft die activiteit bij Kintrans groeien. Wat is jullie geheim?
HK: Het is geen geheim en overigens hebben ook wij de voorgaande jaren op sommige momenten transportcombinaties aan de kant moeten laten staan. Maar gelukkig hebben wij een uitstekende basis dankzij goede contracten met Volvo. De autoproductie bij Volvo in Gent is alweer sterk toegenomen en daar profiteren wij ook van. Wij hebben het geluk dat we met Volvo net voor de crisis nog een vernieuwing van onze contracten hebben kunnen bekomen. Die contracten bezorgen ons correcte prijzen, die ons dan weer in staat stellen om de door Volvo verlangde dienstverlening te kunnen verlenen.

Welke activiteiten voert Kintrans precies uit voor Volvo?
HK: We zijn voor Volvo Gent de single source supplier for short transport. Dat houdt in dat we alle transporten van nieuwe Volvo personenwagens verzorgen in de haven van Gent. Bijvoorbeeld het transport van de fabriek naar de afwerkingscentra (repairs en na-assemblage) en de distributieyard en het vervoer van de wagens naar het Mercatordok voor uitvoer per schip. Onze prijzen zijn gebaseerd op volumes en staan ook niet onder invloed van terugvrachten. Momenteel zitten we alweer aan 30.000 wagens per maand en evolueren we naar een volume van meer dan 300.000 wagens per jaar. Naast het transport binnen het havengebied doen we ook de distributie van nieuwe Volvo personenwagens in België en Luxemburg.

Wordt het bedrijf hierdoor niet te afhankelijk van Volvo?
HK: De activiteiten voor Volvo nemen sinds de heropleving van de productie ongeveer 70% van het totaal in beslag. 30% vervoeren wij nog voor andere klanten. De tevredenheid van de klant biedt ons garanties op lange termijn. Dankzij goede contracten kunnen wij ons toeleggen op service aan de klant en kwaliteit en is die klant veel minder geneigd om naar de concurrentie over te stappen.
Bij Kintrans doen we meer dan het strikt noodzakelijke om de kwaliteit en de milieuvriendelijkheid van onze activiteiten te optimaliseren. Onze ISO-certificaten vormen daarbij een erkenning van het reeds geleverde werk en een motivatie om op deze weg verder te gaan. Sinds 2007 is Kintrans gecertificeerd volgens de ISO 9001:2008-norm. Dit certificaat erkent onze permanente aandacht voor kwaliteit en klantentevredenheid. Want tevreden klanten zijn een noodzakelijke voorwaarde voor het succes van onze onderneming.

Goede contracten

Ondertussen doemen alweer andere gevaren op, zoals de stijgende brandstofkosten. Hoe gaat het bedrijf daarmee om?
HK: In als onze prijscontracten is ook steevast een dieselclausule begrepen. Dus als de dieselprijs stijgt kunnen wij die stijging gedeeltelijk opvangen. Bovendien weten de verladers vandaag wel dat hun transporteurs onder druk vanwege die dieselprijs en is het gemakkelijker geworden een prijsstijging te bekomen.
We streven ook op andere manieren naar een groter rendement, onder meer door het zoeken naar combinaties van transporten, het uitvoeren van ons eigen onderhoud en het samenwerken op langere trajecten om teruglading te vinden.

Kunt u ons daar een voorbeeld van geven?
HK: We vervoeren ook veel personenwagens tussen de havens van Gent, Zeebrugge, Vlissingen, Rotterdam en Antwerpen, waarbij we vaak voor andere merken dan Volvo vervoeren, zoals Toyota, Kia, Ford, Honda en Mitsubishi. Op sommige langere trajecten waar we op de heenweg nieuwe voertuigen wegbrengen, vervoeren we dan als teruglading tweedehandsvoertuigen voor export naar Afrika.
We werken ook nog met een aantal losse onderaannemers voor transporten van Gent naar Zeebrugge en Antwerpen.

U had het over een eigen onderhoudswerkplaats. Is dat vandaag nog rendabel?
HK: De meeste van onze combinaties zijn autotransporters met een complexe opbouw met tal van bewegende delen. Dit soort opbouw is onderhoudsgevoelig en bovendien zo specifiek dat een gespecialiseerde uitrusting en kennis voordelen oplevert. Vandaar dat wij investeerden in een eigen werkplaats, die geleid wordt door mijn broer Danny. We beschikken zelfs over diagnosetoestellen voor onze Volvo trucks, weliswaar niet even gesofistikeerd als een officiële werkplaats, maar voldoende voor het reguliere onderhoud. Onze eigen werkplaats biedt ons nog meer voordelen, vooral op het vlak van flexibiliteit en de snelheid waarmee we kleine problemen kunnen verhelpen. Bij een concessiehouder of officiële werkplaats van een constructeur is het niet altijd gemakkelijk om voor kleine problemen snel een afspraak te krijgen. Onze werkplaats staat ook open voor derden.

Dat brengt ons bij het transportmaterieel zelf, waarvoor u als motorvoertuigen resoluut voor Volvo kiest.
HK: We rijden inderdaad alleen met Volvo’s, al zijn er inmiddels geen banden meer tussen Volvo personenwagens en Volvo trucks. Onze vloot bestaat uit 30 FM13 vrachtwagens met aanhangwagen als autotransporters met een opbouw van Kässbohrer Transport Technik. Van dit type zijn er inmiddels vijf nieuwe besteld. Daarnaast gebruiken we drie FH13 vrachtwagen/aanhangwagen combinaties met een GS Meppel opbouw voor het transport van landbouwtrekkers. Die voertuigen worden ingezet voor het transport van John Deere landbouwtrekkers van Antwerpen naar Zeebrugge. We hebben slechts zes trekkers, die gecombineerd worden met Lohr opleggers voor het vervoer van Volvo personenwagens binnen het havengebied. Voor het vervoer van bloemen en planten hebben we vijf combinaties, dat zijn FH12 vrachtwagens met een aanhangwagen van Renders en een isothermopbouw van de firma Van Dijck.

Tekort aan chauffeurs

De vloot wordt met vijf combinaties uitgebreid of zijn dat vervangingsvoertuigen?
HK: Het gaat wel degelijk om een uitbreiding van de vloot. We moeten onze voornaamste klant volgen en in september is alweer een productieverhoging gepland bij Volvo. Bovendien breiden we ons actieterrein uit tot de Zwitserse markt.

Kunt u in een periode waar alweer sprake is van personeelstekort nog gemakkelijk aan extra chauffeurs geraken?
HK: Dat is momenteel ons grootste probleem. Ondanks heel wat inspanningen kunnen we weinig of geen belangstellenden vinden. Dat heeft natuurlijk ook te maken met de aantrekkelijkheid van het beroep, een gegeven dat de laatste jaren flink slechter is geworden. Er wordt anderzijds veel gevraagd van de chauffeur, zoals talenkennis, verantwoordelijkheid, respect voor het materieel, het navolgen van alle regels en dergelijke meer. Voor onze specifieke activiteiten in het autotransport geven we nieuwe chauffeurs een drie weken durende opleiding in het eigen bedrijf, met één van de oudere chauffeurs als peter. Maar voor het tekort hebben we echt geen oplossing voorhanden. We bieden een aantrekkelijk loon en goede voorwaarden, maar sommige jonge chauffeurs verkiezen liever een grote cabine en het rijden op het buitenland zonder de beslommeringen van het laden en lossen.

Beroepschauffeurs moeten in het kader van hun vakbekwaamheid ook 35 uren opleiding volgen in een tijdspanne van vijf jaar. Veel bedrijven hebben daar nog niet aan gedacht. Hoe is het in uw bedrijf hiermee gesteld?
HK: We hebben een vast programma opgesteld voor alle chauffeurs met een spreiding van de opleidingsuren over vijf jaar. Normaal moeten al onze chauffeurs hun extra opleiding afgewerkt hebben tegen 2016.

De hele transportsector heeft te lijden onder een slecht imago. Is dat volgens u terecht?
HK: Er zijn nog teveel bedrijven die te weinig gestructureerd werken, hun materieel en imago niet genoeg verzorgen en de normen en regels niet altijd respecteren. Persoonlijk ben ik fier op wat Kintrans heeft bereikt. Wij hebben nog een passie voor het beroep en zonder dat gaat het niet. Het is belangrijk een goede structuur uit te bouwen met redelijke marges en alle onkostenposten in de gaten te houden en goed te beheersen. Dat is onontbeerlijk voor de overlevingskansen van een bedrijf.

29/07/2011  |  Hendrik Despiegelaere

Download full article in PDF

go back print this page     send page by mail     Comments
Uw commentaren
Geef uw commentaar (max. 1000 tekens)

Commentaarregels

E-mailadres

Paswoord

In het belang van uw veiligheid verzoeken we u dit veld bij elke commentaar in te vullen.

-> Paswoord vergeten?
-> Nog niet ingeschreven