warehouse_and_logistics
FR - NL Home >  News > Prestaties
 
Katoen Natie legt investeringen in Antwerpen stil

go back print this page     send page by mail     Comments
Naar aanleiding van het conflict over de e-commerceactiviteiten van Katoen Natie en zijn dochter Logisport, en de officiële reactie van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD Waso) die Katoen Natie in het ongelijk stelt, maakt het bedrijf bekend dat het zijn investeringsplannen in de koelkast stopt. Op de website maakt Katoen Natie het volgende bekend.
"In afwachting van een definitief standpunt van de FOD WASO, stopt de groep haar investeringen voor de logistiek in de Antwerpse haven. De groep heeft goedgekeurde bouwaanvragen ten belope van 211 miljoen Euro. Deze investeringen werden door de directie goedgekeurd voor realisatie en liggen klaar voor uitvoering.
Wegens de grote rechtsonzekerheid kunnen deze investeringen op dit ogenblik niet gerealiseerd worden in de Antwerpse haven. Deze investeringen zouden vele honderden arbeidsplaatsen genereren, die nu verloren gaan door de troebele en onduidelijke situatie in de haven van Antwerpen." 
13/09/2013  |  Peter Ooms
go back print this page     send page by mail     Comments
Uw commentaren
Geef uw commentaar (max. 1000 tekens)

Commentaarregels

E-mailadres

Paswoord

In het belang van uw veiligheid verzoeken we u dit veld bij elke commentaar in te vullen.

-> Paswoord vergeten?
-> Nog niet ingeschreven