warehouse_and_logistics
FR - NL Home >  Dossiers > Economie
 
Jaaroverzicht ITLB bevestigt daling internationaal transport

go back print this page     send page by mail     Comments
Het jaaroverzicht van het conjunctuuronderzoek van de ITLB bevestigt dat vooral het internationaal vervoer in 2012 is gedaald. Zijn niveau ligt nu dat van 1990.

Sleutelcijfers

Aantal ondernemingen : 8548 (-0.8 %)
Aantal voertuigen : 54004 (-1.6 % tov 2011, - 9.5 % tov 2008)
Aantal nieuwe ondernemingen : 559
Aantal geschrapte ondernemingen  : 747

Personneel

13% van de ondernemingen waren op zoek naar een chauffeur (20 % in 2011)
3 % van de ondernemingen waren op zoek naar een andere functie

Vooral naar het einde van het jaar toe stond het aanwervingsbeleid in de sector op een vrij laag pitje.

Liquiditeit

In het begin van 2012 was het aantal bedrijven dat aangaf met liquiditeitsproblemen te kampen vrij hoog (32,7 %), maar geleidelijk aan nam dat aantal in de loop van het jaar af. In het laatste kwartaal bedroeg het nog 21 %. Het ganse jaar in ogenschouw genomen, bedraagt het aantal bedrijven met liquiditeitstekorten gemiddeld 25,7 %; dit is een tikje hoger dan in het jaar ervoor (24 %). De toegestane uitstel van betaling bedraagt gemiddeld 43 dagen maar in de praktijk duurde het gemiddeld 11 dagen langer.

Investeringen

21 % van de ondernemiingen hebben een investering doorgevoerd (25,3 % in 2011)

Het betrof merendeels vervangingsinvesteringen, vooral in motorvoertuigen.

Afstandscoëfficiënt

Totale afstand afgelegd met een lading: 72,3 % (-0.8 %)

In het eerste kwartaal van 2012 bedroeg de coëfficiënt nog 75,1 % maar in het laatste kwartaal is het teruggevallen tot 71,8 %.

Kostprijs

In het begin van het jaar was de kloof tussen de kostprijs en de vrachtprijs vrij groot, maar doordat de kostprijs in de loop van het jaar minder fel ging stijgen, vooral vanwege de evolutie van de brandstofprijs, werd die kloof tussen beide geleidelijk iets kleiner. Het niveau van de vrachtprijs blijft voor de meeste bedrijven echter ondermaats in vergelijking met de kostprijs. In volle crisistijd zijn veel opdrachtgevers nog minder geneigd om een vrachtprijsaanpassing naar boven toe te aanvaarden en spelen ze de vervoerders tegen mekaar uit om de prijs te drukken.22/03/2013  |  Claude Yvens
go back print this page     send page by mail     Comments
Uw commentaren
Geef uw commentaar (max. 1000 tekens)

Commentaarregels

E-mailadres

Paswoord

In het belang van uw veiligheid verzoeken we u dit veld bij elke commentaar in te vullen.

-> Paswoord vergeten?
-> Nog niet ingeschreven