warehouse_and_logistics
FR - NL Home >  News > Economie
 
ITLB vooruitzichten : transport wordt tenminste 4 % duurder in 2012

go back print this page     send page by mail     Comments
Volgens ITLB stijgt de kostprijs met minstens 4 % in 2012. In het internationaal transport wordt de hausse geraamd op 4,09 tot 4,94 %, afhankelijk van de bestemming. In het algemeen nationaal vervoer stijgt de kostprijs met 4,73 % en met 5,22 % voor stukgoed. 

In deze previsie wordt rekening gehouden met de volgende parameters:

- de elementen die zullen vanaf 1 januari 2012 opgenomen worden, namelijk: Adblue, de ladingverzekering,…
- een veronderstelde indexatie van de lonen met 3,18 % op 1 januari 2012 alsook van de vergoeding van de verblijfskosten en de ARAB – vergoeding,
- een aanpassing van de anciënniteitspremie (verhoging met 0,05 EUR/u);
- een verhoging op 1 januari 2012 van de bijdrage aan het Sociaal Fonds van 7,75 % naar 8 %;
- een aanpassing van de brandstofprijzen in overeenstemming met het gemiddelde van de evolutie in de 5 voorbije jaren (tot en met 1 december 2011);
- een bevriezing van de Duitse LKW-Maut in 2012 ;
- een verhoging met 3 % van de tolgelden op de autowegen (Frankrijk, Italië en Spanje vanaf februari ;
- een verhoging van de tarieven voor de Frejustunnel met 5,97 % op 1 januari 2012;
- het behoud van het systeem van de terugvorderbaarheid van de accijnzen en het stabilisatie van het terugvorderbare bedrag op 0,0763 EUR/liter (vanaf 17 november 2011) ;
- een gelijkaardige evolutie als in 2011 van de indices van diensten en reparaties ;
- de aankoopprijzen van de andere kostelementen (banden, 'andere kosten voertuig) zijn verhoogd met de inflatievoet voor het jaar 2012 zoals werd berekend door het Planbureau ; namelijk 2,3%.


08/12/2011  |  Claude Yvens
go back print this page     send page by mail     Comments


Paswoord vergeten?

Geef uw e-mailadres in en het zal u opnieuw worden opgestuurd


Uw commentaren
Geef uw commentaar (max. 1000 tekens)

Commentaarregels

E-mailadres

Paswoord

In het belang van uw veiligheid verzoeken we u dit veld bij elke commentaar in te vullen.

-> Paswoord vergeten?
-> Nog niet ingeschreven