warehouse_and_logistics
FR - NL Home >  News > Wetgeving
 
Harmonisering van de statuten: de 3 transportfederaties vragen andere opzegtermijnen

go back print this page     send page by mail     Comments
Een compromis aangaade de statuten werd begin juli afgesloten met twee grote veranderingen: het wegvallen van de carensdag en een verlenging van de opzegtermijn voor arbeiders. Het compromis maakt het nochtans mogelijk voor bepaalde activiteiten af te wijken van het nieuwe regime van opzegtermijnen. De drie transporfederaties, Febetra, UPTR en TLV, hebben de regering immers gevraagd dat het transport zou opgenomen worden bij de uitzonderingen.

Er werd begin juli een akkoord afgesloten over de harmonisering van de statuten van bedienden en arbeiders door de sociale partners. Dat heeft geleid tot twee grote veranderingen: het wegvallen van de carensdag en nieuwe opzegtermijnen. Die nieuwe opzegtermijnen, geldig voor alle werknemers (bedienden, arbeiders, kaders), gaan in op 1 januari 2014. Het principe van de nieuwe regeling berust op een evolutie in meerdere stappen (zie details in het kader hieronder): 
                                                                           
- De eerste vijf jaar is de evolutie progressief                                                                              
- Vanaf het vijfde jaar evolueert de opzegtermijn met drie maanden per jaar werktijd                                                                                   
- De evolutie vertraagt vanaf twintig jaar anciënniteit                                                                           

De  nieuwe bepalingen gelden voor nieuwe contracten, maar vanaf 1 januari 2014 ook voor bestaande contracten. Dat zou een zeer zware impact betekenen voor de sector van transport en logistiek met zijn 60.000 arbeiders.                                                                                                                                   

Ontevreden federaties                                                                                                                

Ook al onderlijnen ze dat het moeilijk is om nu al te reageren datt bespaalde beschikkingen van het voorstel tot compromis nog in detail moeten uitgewerkt worden, zijn de transportfederaties niet tevreden met het compromis. "Het wegvallen van de carensdag en het verlengen van de opzegtermijn van de arbeiders betekenden voor de de sector van transport en logistiek een meerkost die de sector ten alle prijze wil vermijden. Het is duidelijk dat we voor andere oplossingen zouden geopteerd hebben had het beslissingsmonopolie bij ons gelegen.", geeft Philippe Degraef, directeur van Febetra, als commentaar. "Het positieve punt is dat, ook al zijn nog verduidelijkingen noodzakelijk, het compromis de ondernemingen juridisch zekerheid biedt.", voegt  Bruno Velghe, voorzitter van de UPTR, er aan toe. "Wat minder gunstig is, is het bijstellen naar onder toe van het statuut van de bedienden." "Het compromis gaat spijtig genoeg tot een stijging van de personeelskosten leiden.", betreurt Lode Verkinderen, secretaris generaal van TLV. "Dat brengt opnieuw de competitiviteit van onze Belgische transportondernemingen in het gedrang. Een arbeider ontslaat gaat een transportbedrijf voortaan veel meer kosten. Een ander groot probleem voor onze sector, die veel meer arbeiders telt dan bedienden, is het afschaffen van de carensdag. Net als de nieuwe opzegtermijnen zal dat de loonkosten doen toenemen."                                                                                                                                    

Wordt de transportsector een uitzondering?                                                                                                                                                              

Maar de  gevolgen van dit akkoord zouden kunnen vermeden worden voor de transportsector. het compromis bepaalt immers dat er criteria zullen vastgelegd worden om bepaalde activiteiten vast te leggen, waarvoor het nieuwe opzegregime niet zal gelden omwille van hun eigenheid. De bouwsector is al zo'n categorie en de drie federaties hebben nu officieel een aanvraag ingediend bij de regering om ook de sector van transport op te nemen bij de uitzonderingen en dus andere opzegtermijnen te kunnen hanteren. "Gezien de moeilijke situatie waarin het Belgische transport verkeert zijn wij van mening dat wij recht op een uitzondering. We moeten alles in het werk stellen om te vermijden dat dit compromis leidt tot een nieuwe vlaag van uitvlaggen.", verklaarde Philippe Degraef. Indien de transportsector wordt opgenomen bij de uitzonderingen kunnen de opzegbepalingen van het CCT 75 gebruikt worden, die gunstiger zijn dan het nieuwe compromis.                                                                                                                        

De harmonisering blijft complex                                                                                                                     

Ondanks dit 'historische' compromis blijft de harmonisering van de statuten een complex probleem, zoals Rony Baert, General Counsel bij Partena, onderstreept. "Er blijven een groot aantal knelpunten op te lossen om het uniek statuut af te ronden. Bovendien is het huidige compromis bijzonder complex en voorziet uitzonderingen waarvan de wettelijkheid kan betwist worden. Het belooft in ieder geval nog intense en moelijke discussies tussen de sociale partners met alle risico's op een falen en/of gerechtelijke acties." 


17/07/2013  |  Astrid Huyghe
go back print this page     send page by mail     Comments
Uw commentaren
Geef uw commentaar (max. 1000 tekens)

Commentaarregels

E-mailadres

Paswoord

In het belang van uw veiligheid verzoeken we u dit veld bij elke commentaar in te vullen.

-> Paswoord vergeten?
-> Nog niet ingeschreven