warehouse_and_logistics
FR - NL Home >  Dossiers > Wetgeving
 
Harmonisering statuten arbeider-bediende: kostenstijging valt te vrezen

go back print this page     send page by mail     Comments
BelgiŽ moet voor 8 juli 2013 de statuten van werknemers harmoniseren door de werkomstandigheden van arbeiders en bedienden dichter bij elkaar te brengen. Zo vereist het Grondwettelijk Hof. Een hypothetische doelstelling tot vandaag, die de kostprijs in een 60.000 arbeiders tellende transportsector gevaarlijk de hoogte in zou jagen. Federaties en vervoerders zijn ongerust.

Chauffeurs, goederenbehandelaars, mecaniciens, personeel dat instaat voor onderhoud en herstellingen... Heel wat beroepen vallen onder het statuut van arbeider. Vandaag telt de sector van het transport en de logistiek voor derden er zo 60.000. Toch dreigt dit statuut in de komende maanden overhoop gegooid te worden. Het Grondwettelijk Hof heeft België in zijn arrest van 7 juli 2011 opgelegd het door hen als discriminerend beschouwde onderscheid tussen arbeiders en bedienden op het vlak van de opzegtermijn en de carensdag weg te werken voor 8 juli 2013. Het Grondwettelijk Hof (dus het Arbitragehof) had deze ongelijkheid in de statuten al veroordeeld in 1993, zonder er toen zoals nu een ultieme deadline op te kleven.

Een weg te werken kloof

Wat is de impact van de eventuele toenadering tussen de statuten voor de transport- en logistieksector? De twee voornaamste veranderingen gaan over de duur van de opzegperiode en de carensdag. "Voor een arbeider uit de transportsector bedraagt de opzegtermijn tussen 28 en 129 dagen al naargelang het aantal jaren anciënniteit na een proefperiode van 14 dagen", preciseert Rony Baert, General Counsel bij Partena HR. "Voor een bediende uit dezelfde sector bedraagt de opzegduur drie maanden per vijf jaar dienst. Een kloof die België dus moet wegwerken. Een groot verschil tussen de twee statuten is de carensdag. Bij arbeiders wordt de eerste dag afwezigheid niet betaald. Bij bedienden wel", aldus nog Baert. Twee verschillen die op eis van het Grondwettelijk Hof in de toekomst uitgewist moeten worden.

Maar tegen welke prijs? "De arbeidersvakbonden eisen dezelfde voorwaarden als die van de bedienden. De werkgeversorganisaties leggen dit voorstel naast zich neer, omdat dit volgens een studie van de Nationale Bank van België tot een bijkomende loonshandicap van 2,5 tot 4 % zal leiden. Concreet betekent dit dat een werknemer in België 11% meer zal kosten dan in Frankrijk, Duitsland en Nederland. Nog altijd volgens de NBB kan deze verandering 60.000 banen kosten", waarschuwt Baert.

Bijkomende belasting

Het is momenteel onmogelijk om de exacte gevolgen van een toenadering van de twee statuten in te schatten, benadrukken de federaties Febetra, Transport en Logistiek Vlaanderen en UPTR. De wetgever is volledig vrij in de manier waarop de gelijke behandeling tussen arbeiders en bedienden wordt verwezenlijkt. "Maar indien de statuten worden geharmoniseerd, kan men zich indenken dat dit een onrechtstreekse meerkost teweeg zal brengen, die in de kostprijs moet worden geïntegreerd", stelt Michaël Reul, Secretaris-Generaal van de UPTR. "Deze betreurenswaardige meerkost - omdat hij nu eenmaal komt in economisch moeilijke tijden - zal op de nek van de klant terechtkomen. Wat de positie van de Belgische vervoerder tegenover de concurrentie uit de Oostbloklanden alleen maar zal verslechteren", aldus nog Reul. "Het is uitgesloten dat men onze transportbedrijven, die al zo gehandicapt zijn door de nettoloonkost, nog meer gaat straffen", pikt Philippe Degraef, directeur van Febetra in. "Het is duidelijk dat de werkgevers uit de sector nu al geconfronteerd worden met een loonkost die bijzonder hoog ligt in vergelijking met andere Europese landen. Iedere verslechtering van deze situatie moet zoveel mogelijk afgeremd worden", waarschuwt Lode Verkinderen, Secretaris-Generaal van TLV. De federaties geven er de voorkeur aan geen verdere commentaar te geven om de resultaten van de onderhandelingen niet in het gedrang te brengen.

Voorstel van de regering

Hoever staat het eigenlijk met dit dossier? De Groep van 10 heeft er al hard aan gewerkt, maar zij niet alleen. Zo heeft de regering een tripartite georganiseerd met de vakbonden en de werkgeversorganisaties in de hoop een compromis tussen de statuten te vinden. Zonder succes echter. "Het is een heikel thema in de huidige economische context", beoordeelt Rony Baert. "Deze harmonisering mag dan enkel maar over de vooropzeg en de carensdag gaan, toch brengt ze ook andere verschillen tussen de statuten naar boven", geeft Baert aan. De regering heeft door het uitblijven van een compromis tussen de sociale partners dan maar besloten zelf een voorstel te doen, zodra de budgetbesprekingen voor 2013 achter de rug zijn. Met andere woorden na de Paasvakantie. Er is immers haast bij. "Als een werknemer zich na 8 juli gediscrimineerd voelt, kan hij dit aankaarten bij een rechtbank. Met kans op slagen, want het Grondwettelijk Hof beschouwt deze discriminatie als illegaal", besluit Rony Baert.


Ongeruste vervoerders

Van de kant van de vervoerders vreest men de impact van deze harmonisering van de statuten. "Dit gaat onze kosten doen stijgen. Die al zo hoog zijn tegenover andere landen", benadrukt Benny Smets, baas van Ninatrans. "Bovendien denk ik dat deze oplossing geen goede zaak is voor de arbeiders. Op korte termijn levert het werkzekerheid, maar op lange termijn verandert dit niets. Als men een persoon afdankt, is dat omdat men er niet tevreden over is of omdat er niet genoeg werk is. Het statuut heeft daar niets mee te maken. Integendeel zelfs, de werkgever gaat met deze harmonisering twee keer nadenken voor hij iemand in dienst neemt. Dit zal een invloed hebben op de aanwervingen", aldus Smets.

"Men vreest de toenadering van de statuten een beetje", zegt Julien Hoffman van Trans Hoffmann&Fils. "Wij hebben 30 arbeiders. Als morgen hun statuut verandert, gaat dit de kosten van het bedrijf aanzienlijk verhogen. Vandaag is het met de schommelende dieselprijzen al moeilijk in de hand te houden. Als daar nog bijkomende kosten bovenop komen, waar gaan we dan naartoe?", vraag Hoffman zich af. 

05/07/2013  |  Astrid Huyghe

Download full article in PDF

go back print this page     send page by mail     Comments
Uw commentaren
Geef uw commentaar (max. 1000 tekens)

Commentaarregels

E-mailadres

Paswoord

In het belang van uw veiligheid verzoeken we u dit veld bij elke commentaar in te vullen.

-> Paswoord vergeten?
-> Nog niet ingeschreven