warehouse_and_logistics
FR - NL Home >  News > Wetgeving
 
Groen licht voor proefproject kilometerheffing

go back print this page     send page by mail     Comments
Onze overheden zijn er duidelijk van overtuigd dat de weg naar duurzame mobiliteit via rekeningrijden loopt want het Vlaamse, Waalse en Brussels hoofdstedelijke gewest hebben ingestemd met de uitwerking van een proefproject rond kilometerheffing voor personenwagens. Deze proef, die zal worden uitgevoerd binnen de zone van het Gewestelijk ExpresNet, moet nagaan of een kilometerheffing ons gedrag kan beïnvloeden en welke elementen kunnen helpen om een dergelijk systeem finaal te realiseren. Deze test wordt uitgevoerd bij zowat 1.200 deelnemers uit verschillende klassen wiens integrale verplaatsingsgedrag onder de loep zal worden genomen.

Het intergewestelijk politiek akkoord dat dit proefproject kadert, voorziet onder meer de invoering van een kilometerheffing voor vrachtwagens, de invoering van een wegenvignet voor voertuigen van minder dan 3,5 ton (en de bijhorende hervorming van de verkeersbelasting op basis van de milieukenmerken van voertuigen), en een proefproject rond de invoering van een kilometerheffing voor lichte voertuigen in de GEN-zone. De effectieve invoering zelf, is in dit akkoord niet opgenomen.

Met deze goedkeuring voor het proefproject, hebben de drie Gewesten de procedure opgestart waarmee een private partner kan worden aangesproken voor de uitwerking en uitvoering van het project. De doorlooptijd van het volledig project wordt op 10 maanden geschat zodat de eerste eindresultaten wellicht in de eerste helft van 2014 verwacht mogen worden.

29/03/2013  |  Dirk Steyvers
go back print this page     send page by mail     Comments
Uw commentaren
Geef uw commentaar (max. 1000 tekens)

Commentaarregels

E-mailadres

Paswoord

In het belang van uw veiligheid verzoeken we u dit veld bij elke commentaar in te vullen.

-> Paswoord vergeten?
-> Nog niet ingeschreven