warehouse_and_logistics
FR - NL Home >  News > Wetgeving
 
Gecombineerd vervoer : Febetra vraagt een restrictievere invulling van de notie cabotage

go back print this page     send page by mail     Comments
Febetra vraagt dat een restrictievere invulling van de notie “gecombineerd vervoer” zich opdringt in België. Philippe Degraef : "In de huidige Belgische reglementering wordt de notie 'gecombineerd vervoer' een stuk ruimer gedefinieerd  dan in richtlijn 92/106/EEG. Hierdoor wordt het binnenlands transport over de weg van een zeecontainer met bestemming of afkomstig uit een land dat geen deel uitmaakt van de Europese Unie, zoals China of de Verenigde Staten bijvoorbeeld, beschouwd als een onderdeel van een gecombineerd transport en niet als cabotage. Dit op het eerste zicht onooglijk detail heeft wel degelijk gevolgen. Ter herinnering, in tegenstelling tot cabotage dat beperkt is tot maximum 3 ritten binnen de 7 dagen, bestaan er geen kwantitatieve beperkingen voor gecombineerd vervoer." Teneinde de Belgische wegvervoerders maximaal te beschermen op hun eigen grondgebied, vraagt Febetra bijgevolg dat de definitie uit de richtlijn 92/106/EG as such in de Belgische reglementering overgenomen wordt.
13/05/2013  |  Claude Yvens
go back print this page     send page by mail     Comments
Uw commentaren
Geef uw commentaar (max. 1000 tekens)

Commentaarregels

E-mailadres

Paswoord

In het belang van uw veiligheid verzoeken we u dit veld bij elke commentaar in te vullen.

-> Paswoord vergeten?
-> Nog niet ingeschreven