warehouse_and_logistics
FR - NL Home >  News > Wetgeving
 
Fraudecontrole: ERRU mist zijn start

go back print this page     send page by mail     Comments
Het ERRU-register vormt een onmisbare schakel in de kwetsbare structuur die voor een eerlijke concurrentie in het wegvervoer moet gaan zorgen. Het register, waarvan de start voorzien was op 1 januari 2013, bestaat vandaag nog altijd niet en de ingebruikname ervan is naar een latere datum verschoven.

Het ERRU-register (European Register of Road transport Undertakings) vloeit voort uit de reglementen 1071 en 1072 van de EU, die de toegangsvoorwaarden tot de markt en het beroep vastleggen. Het betekent concreet dat wordt nagegaan of de voorwaarde van een 'goede reputatie', die noodzakelijk is om een transportvergunning te verkrijgen in om het even welke lidstaat, niet in het gedrang komt door ernstige fraude vanwege de zaakvoerder van de onderneming, de transportverantwoordelijke of de chauffeurs. ERRU is een interface tussen de nationale elektronische registers, die alle lidstaten bij moeten houden en waarin alle transportondernemingen die op het grondgebied actief zijn, zijn opgenomen. Alle ernstige inbreuken die tijdens controles worden vastgesteld, worden erin vermeld. Dankzij ERRU wordt het dan ook voor de controlediensten mogelijk zich echt te richten op 'verdachte' bedrijven.

België is een slechte leerling

Iedere lidstaat moet, nadat het zijn eigen elektronisch register heeft opgezet (iets wat overigens niet het geval is in alle lidstaten) voldoen aan drie voorwaarden om het eigen register aan te sluiten bij ERRU:
- connectietesten doen met de centrale server;
- een operatiecertificaat aanvragen;
- slagen in de integratietesten.

Op 18 februari had met Bulgarije slechts één op 27 lidstaten zijn verplichtingen nagekomen. Nederland was de enige andere lidstaat die bijna klaar was. "Ondanks de steun van de Commissie zijn slechts twee lidstaten erin geslaagd verbinding te maken met het ERRU-register. Vijf andere landen en Noorwegen testen op dit moment het systeem uit en hopen klaar te zijn tegen het einde van het eerste kwartaal. Het gaat om Denemarken, Estland, Letland, Spanje en Slowakije", betreurt Ewa Ptaszyńska de situatie. Zij volgt het project op binnen de DG Move van de Commissie. België behoort dus net als het merendeel van de grote transportlanden van West-Europa tot de slechte leerlingen van de klas. De FOD Mobiliteit erkent het probleem: "Wij bevinden ons slechts in de tweede fase van de testen en de connectie zal nog enkele maanden op zich laten wachten."

De Commissie heeft in elk geval geen overgangsperiode voorzien. Tien weken na de voorziene deadline (of de eerste week van maart) kunnen strafprocedures worden ondernomen tegen te trage lidstaten. Volgens onze bronnen werken momenteel slechts 50% van de lidstaten aan hun connectie. Alhoewel optimisten nog uitgaan van een start van ERRU voor de zomer, lijkt het toch iets realistischer om te mikken op een ingebruikname tegen ten vroegste het einde van het jaar. Dit is, jammer genoeg, tijdswinst voor de herhaaldelijke fraudeurs.

"Dat het ERRU-register nog niet operationeel is, betekent echter niet dat de lidstaten vrijgesteld zijn van hun controletaak en de gegevensuitwisseling onder elkaar" bemerkt Ewa Ptaszyńska. Dat klopt ongetwijfeld, maar iedere maand die voorbijgaat, verhoogt de druk op goedmenende bedrijven. De tijd speelt eigenlijk tegen de eerlijke vervoerders.

Tekortkomingen in het systeem

De werking van het register wekt, nog voor zijn definitieve lancering, echter al vragen op. De lijst met ernstige inbreuken, die moeten leiden tot een vermelding in het ERRU-register, is bekend (zie kaderstuk), maar de sancties variëren van land tot land. Vanaf wanneer verliest een transportverantwoordelijke zijn deugdelijkheid? In Oostenrijk is deugdelijkheid iets wat niet terug te winnen valt eens men ze kwijt is. Daardoor ontvluchten veel bedrijven Oostenrijk en vestigen zich in een buurland. In Nederland moet men drie of vier ernstige inbreuken op zijn actief hebben voor diezelfde achtbaarheid wordt ingetrokken. De Commissie zal na een studie van de bestaande systemen in de 27 lidstaten binnenkort een voorstel voor een uniforme sanctionering neerleggen.

"Er moeten echter nog andere punten verduidelijkt worden", gaat Marc Billiet van de IRU verder. "Sommige landen richten bij een overtreding hun pijlen op de ondernemer, terwijl anderen voor diezelfde inbreuk de verantwoordelijkheid bij de chauffeur zoeken, die dan onrechtstreeks de vervoerder beschermt. Er ontbreekt ook een analysesleutel om het aantal inbreuken af te wegen tegen de grootte van de vloot. De Commissie werkt echter wel aan zo een sleutel", aldus nog Marc Billiet.

Het enige wat nog rest is een relatie te leggen tussen het moederbedrijf en het filiaal, maar daarvoor moet de huidige reglementering herzien worden. Momenteel bestaat er geen link tussen de twee. Wat fout loopt bij een filiaal straalt niet automatisch af op het moederbedrijf, indien de eerste niet dezelfde naam draagt als de laatste. Dit kan alleen maar een aanzet zijn om de sector zo transparant mogelijk te maken.


Ernstige inbreuken

1a. Overschrijding met 25% of meer van de maximale rijtijd vastgelegd voor zes dagen of twee weken;
1b. overschrijding met 50% of meer van de maximale rijtijd vastgelegd voor één dag zonder rusttijd van minstens 4,5 uren;
2. ontbreken van tachograaf, tachograaffraude of vervalsing van de gegevens;
3. geen geldig bewijs van technische keuring en/of rijden met ernstige defecten (remmen, besturing, banden/wielen, ophanging, chassis...);
4. transport van gevaarlijke goederen die niet vervoerd mogen worden of getransporteerd worden met een transportmiddel dat niet goedgekeurd is of  indien het op het voertuig niet duidelijk is aangegeven dat er gevaarlijke goederen mee vervoerd worden;
5. rijden zonder geldig rijbewijs of communautaire vergunning;
6. vervalste of op basis van valse verklaringen of documenten verkregen chauffeurskaart;
7. overlading met 20% of meer voor voertuigen waarvan het toegelaten totaalgewicht boven 12 ton ligt en met 25% of meer voor voertuigen waarvan het toegelaten totaalgewicht minder dan 12 ton bedraagt.

Bron: annex IV van het reglement 1071/2009

10/04/2013  |  Claude Yvens

Download full article in PDF

go back print this page     send page by mail     Comments
Uw commentaren
Geef uw commentaar (max. 1000 tekens)

Commentaarregels

E-mailadres

Paswoord

In het belang van uw veiligheid verzoeken we u dit veld bij elke commentaar in te vullen.

-> Paswoord vergeten?
-> Nog niet ingeschreven