warehouse_and_logistics
FR - NL Home >  News > Wetgeving
 
Febetra: "TIR-systeem is vandaag veel veiliger"

go back print this page     send page by mail     Comments
Het TIR-systeem is vorige week opnieuw in de actualiteit gekomen, nadat in L'Echo een artikel verscheen over de betaling van een som van 7,6 miljoen euro aan de Belgische staat door Febetra in het kader van een grootschalige fraude met TIR-boekjes in 1993. Ter herinnering: Febetra stond borg voor de echtheid van de informatie die de TIR-documenten bevatten, maar een aantal gebruikers had het systeem omzeild en ladingen met vooral sigaretten laten verdwijnen. Het was door deze borgstelling dat Febetra door de Belgische staat werd aangesproken. "Voor ons is dit dossier al sinds 2011 afgesloten omdat de som in die tijd al was overgemaakt. We begrijpen dan ook niet waarom ze vandaag opnieuw aan de oppervlakte komt", zegt Isabelle De Maegt, woordvoerster van Febetra. Het antwoord op die vraag ligt bij een parlementaire vraag, die onlangs door Steven Van Ackere (in die tijd nog minister van Financiën) werd gesteld en die door onze collega van L'Echo werd opgepikt.
Kan een dergelijke fraude zich vandaag nog voordoen? "Het TIR-systeem is veel beter beveiligd dan in 1993", vertelt Marek Retelski, die binnen de IRU verantwoordelijk is voor het TIR-systeem. "Vergeet niet dat in 1993, Europa amper begon met de ééngemaakte markt. Daar hebben bepaalde partijen van geprofiteerd, maar sindsdien zijn alle databanken geïnformatiseerd en de uitwisseling van informatie tussen de TIR-operatoren zoals Febetra en de douanediensten zijn veel doeltreffender. Er zijn meerdere controleniveaus op hetzelfde TIR-carnet. We hebben ook een gamma toepassingen ontwikkeld die alle betrokken spelers toelaten de statuten van een TIR-boekje te verifiëren gedurende de volledige duur van het gebruik ervan of te achterhalen of transportoperaties plaatsvinden onder dekking van verouderde carnets", aldus nog Retelski.
Voor Febetra is de verkoop van TIR-boekjes niet meer dan een restactiviteit, waarbij het vooral gaat om bestemmingen in Noord-Afrika en Rusland.
06/05/2013  |  Claude Yvens
go back print this page     send page by mail     Comments
Uw commentaren
Geef uw commentaar (max. 1000 tekens)

Commentaarregels

E-mailadres

Paswoord

In het belang van uw veiligheid verzoeken we u dit veld bij elke commentaar in te vullen.

-> Paswoord vergeten?
-> Nog niet ingeschreven