warehouse_and_logistics
FR - NL Home >  Dossiers > Wetgeving
 
Ecocombiís : gewesten moeten beslissen

go back print this page     send page by mail     Comments
Het eerste dossier over het wegvervoer dat de regering di Rupo heeft gedeblokkeerd slaat op de ecocombiís. De federale regering heeft haar taak volbracht. Nu moeten de gewesten hun verantwoordelijkheid opnemen.

Melchior Wathelet, de nieuwe staatssecretaris van mobiliteit, kondigde dit aan op de jaarlijkse receptie van Febetra en TLV. Op 18 januari heeft hij de tekst van een koninklijk besluit getekend. Dat besluit keurt het gebruik van ecocombi’s op Belgisch grondgebied goed, waarmee het voorbereidend werk van zijn voorganger Etienne Schouppe afgerond is. Het wordt dus toegelaten tests te organiseren met combinaties van 25,25 m... als één, twee of de drie gewesten dat beslissen. Dat het voortaan een gewestelijke bevoegdheid is, hoeft niet te niet verbazen in het huidige institutionele kader. Het Duits voorbeeld (waar de deelstaten (Länder) de ecocombi’s al dan niet toelaten, bewijst echter dat de fragmentatie van de beslissingen op gewestelijk niveau de taak van de geïnteresseerde transportoperatoren fel bemoeilijkt en de uitwerking van rendabele zuinige trajecten ondermijnt.

Eerst in Vlaanderen

De Vlaamse regering is een reeks tests a priori gunstig gezind. Er zijn zes reiswegen “op voorwaarde” uitgestippeld door de administratie van Ingrid Lieten, nadat een serie van 148 voorgestelde reiswegen was ingediend door diverse transporteurs en andere betrokken partijen. Het advies van de Vlaamse Raad voor Mobiliteit (MORA) zal de doorslag gegeven hebben. Er moeten echter meerdere administratieve hindernissen genomen worden. Zo moeten de Vlaamse wetgevende teksten nog aangepast worden aan het nieuw koninklijk besluit en moet er één enkel loket komen voor het uitreiken van toelatingen aan de transporteurs. Ideaal zouden de eerste tests voor het einde van dit jaar kunnen beginnen. Het Waals Gewest was ook voorstander van ecocombi’s. Benoît Lutgen, de toentertijd bevoegde minister voor mobiliteit, is intussen partijvoorzitter geworden en heeft plaatsgemaakt voor Carlo Di Antonio. Diens kabinet lijkt echter veel minder enthousiast, wat dan nog een eufemisme is. Blijft het Brussels Gewest, dat nog niet officieel heeft gereageerd heeft op de ondertekening van het koninklijk besluit door Melchior Wathelet.

Geen international vervoer

De volgende regionale verkiezingen zijn gepland voor juni 2014. Dat zou de drie gewesten voldoende tijd geven om hun bedoelingen waar te maken en vooral om te voorkomen dat de ecocombi’s een thema van die verkiezingscampagne zouden worden.
Maar wanneer de eerste tests beginnen, zullen de combinaties van 25,25 m alleen binnen het grondgebied van een regio mogen rijden, tenzij twee gewesten tot een akkoord komen over transregionaal vervoer. Elk verkeer buiten de grenzen is daarentegen momenteel uitgesloten , onder andere naar Nederland, waar momenteel 800 ecocombi’s rijden, en Duitsland, waar de tests begin dit jaar zijn gestart. Het is dus wachten op een positief advies van de Europese Commissie.

03/04/2012  |  Claude Yvens
go back print this page     send page by mail     Comments
Uw commentaren
Geef uw commentaar (max. 1000 tekens)

Commentaarregels

E-mailadres

Paswoord

In het belang van uw veiligheid verzoeken we u dit veld bij elke commentaar in te vullen.

-> Paswoord vergeten?
-> Nog niet ingeschreven