warehouse_and_logistics
FR - NL Home >  Kmo > Lichte bedrijfsvoertuigen
 
DHL en CNG : de tol van een pioniersrol

go back print this page     send page by mail     Comments
De toekomst van CNG als volwaardige alternatieve brandstof staat of valt met een ondersteunende regelgeving, zoveel bleek uit ons debat waarover we eerder in dit nummer berichten. Maar er zijn ook pioniers die al langer voluit voor CNG gaan. In ons land vervult DHL die rol van voortrekker sinds jaar en dag, al liep niet alles van een leien dakje?

Voor onze round-up van de praktijkervaring die DHL in ons land tot nu toe heeft opgedaan met haar CNG-vloot zitten we aan tafel met Jimmy Andries, Fleet & Equipment Manager bij DHL Express Belgium. Het volgende anderhalf uur horen we een bevlogen pleidooi van een ervaringsdeskundige die tegen de achtergrond van een wereldspeler op het vlak van transport een aantal niet voor de hand liggende keuzes maakte om het eeuwigdurende kip-en-ei-verhaal te doorbreken.

Wereldwijde target

“Het doel dat DHL zich stelde om de globale CO2-uitstoot van het bedrijf met 30% te verminderen, hebben wij in België in 2008 haast meteen onderschreven. Toch was het geen voor de hand liggende keuze. Binnen zijn sector heeft DHL  immers op de weg, op het water en in de lucht de allergrootste vloot ter wereld in gebruik. Binnen dat ecologische streven is er een erg belangrijke rol weggelegd voor CNG. Niet dat je er grote CO2-winsten mee boekt – die moet je vooral zoeken op het vlak van NOx en fijn stof – maar wel omdat het het enige plausibele en beschikbare alternatief is.”
Dat de beschikbaarheid van CNG in ons land tegenvalt, hoef je Andries niet wijs te maken. “Wij zaten met alle actoren rond de tafel: Fluxys, Electrabel ,OEM' s, potentiële eindgebruikers en zelfs met leden van de Europese Commissie in de hoop de betrokken partners en de Belgische overheid tot actie aan te zetten, maar zonder enig gevolg. Net als met het lobbywerk bij de klassieke petroleumleveranciers viel onze ideologische strategie niet te rijmen met de economische belangen van de mensen rond de tafel. Onbegrijpelijk toch dat de wetgeving, die in principe bedoeld is om de wensen van haar burgers in goede banen te leiden, niet de indruk geeft dat er iets moet veranderen!”

Heikel punt

“Nochtans heeft België alle troeven in handen. Onze logistieke ligging, de gasterminals in Zeebrugge, het heeft allemaal niet mogen baten. Wij zijn zelf naar een oplossing op zoek moeten gaan. De slow filltechnologie bleek geen haalbare kaart vanwege het intensieve gebruik dat wij van onze voertuigen maken. Een eigen fast filltankinstallatie was het enige, zij het haast onbetaalbare alternatief. De zware Vlarem 2-beperkingen en het feit dat Fluxys enkel een aftakking kon voorzien indien we 1 miljoen (!) kubieke meter gas zouden afnemen, deed ons echter uitwijken naar een Belgische partner. Die vonden we in Green Point Supplies, die hier in Aarstelaar in 2011 een installatie monteerden.”

Over de grens

Kortom, in vergelijking met zijn collega’s in de ons omringende landen heeft Andries heel wat meer werk gehad met de implementatie van CNG binnen de lokale DHL-vloot. “CNG is nu eenmaal veer meer ingeburgerd in onze directe buurlanden. In Nederland rijden wij al meer dan tien jaar op CNG, in Duitsland is er een netwerk van 800 tankstations, de Po-vlakte in Italië is de CNG-bakermat van Europa en ook Frankrijk is in volle ontplooiing. België blijft maar achterop hinken. Voor DHL is CNG een wereldwijd verhaal. Zo werden recent in Mexico nog meer dan 100 aardgasvoertuigen afgeleverd.”

Meer dan 1.150.000 kilometer

DHLExpress België  heeft  momenteel 40 CNG-voertuigen in gebruik. Met  35 Mercedes-bestelwagens en 5 Opel Combo’s heeft de vloot de voorbije jaren in totaal al meer dan 1.150.000 kilometer afgelegd. Of hij zich opnieuw aan het avontuur zou wagen, is voer voor discussie… “Er zijn een aantal financiële KPI’s boven water gekomen die we wel hadden ingeschat, maar die we nu ook aan de realiteit hebben kunnen toetsen. Zo hebben we het geluk gehad dat ons project de stimulans van een ecologiepremie genoot. Die is welkom want de aanschafwaarde van een CNG-voertuig ligt zowat 10% hoger dan bij een dieselvoertuig. Anderzijds verplicht deze premie je wel om het voertuig waarvoor de premie geldt minstens 5 jaar op de balans te houden en dat is toch wel erg lang in onze sector. Ook qua herstelling en onderhoud moet je met een meerkost van 15% rekening houden. Tel daar de catastrofale herverkoopwaarde bij en de balans kleurt rood. Daar tegenover staat dat de CNG in vergelijking met diesel zowat 15% voordeliger uitvalt qua pure brandstofkost. En vermits deze laatste post de jongste jaren de grootste hap vormt uit ons voertuigbudget, flirten we voortdurend met de break-evengrens. We hadden oorspronkelijk een iets positiever eindresultaat verwacht, maar goed, als we het milieu kunnen sparen zonder dat het ons meer kost, dan is de keuze snel gemaakt. En wie weet, doen we binnenkort ons voordeel met de ondertussen vrijgemaakte gasmarkt?”


18/03/2013  |  Dirk Steyvers

Download full article in PDF

go back print this page     send page by mail     Comments
Uw commentaren
Geef uw commentaar (max. 1000 tekens)

Commentaarregels

E-mailadres

Paswoord

In het belang van uw veiligheid verzoeken we u dit veld bij elke commentaar in te vullen.

-> Paswoord vergeten?
-> Nog niet ingeschreven