warehouse_and_logistics
FR - NL Home >  Dossiers > Economie
 
De toekomst van professionele diesel

go back print this page     send page by mail     Comments
Gaat de professionele diesel in BelgiŽ verdwijnen ? Twee persberichten, afkomstig van verschillende bronnen, de UPTR en TLV, hebben de discussie hieromtrent weer aangezwengeld begin oktober. Truck & Business bekijkt de zaak en plaatst het dossier in het perspectief van de toekomstige regering.

Transport en Logistiek Vlaanderen stak het vuur aan de lont met een alarmerend bericht onder de titel « Het einde van de professionele diesel heeft een zware impact op de transporteur ». Enige cijfers: een toename van de accijnzen met 0,1029 EUR/liter van de eerste januari 2012 en dus een toename van de kostprijs voor het wegvervoer van 2,35 %. Drie dagen later repliceert de UPTR met een standpunt gestaafd door het kabinet van de minister van financiën: “Er is geen sprake van de tijdsduur te beperken voor het gebruik van professionele diesel.”

Commissie en/of regering

Het principe van de professionele diesel hangt af van twee instanties : de Europese Commissie en de Belgische regering. « Wanneer we de Europese richtlijn 2003/96/CE goed bestuderen dan moeten we daaruit besluiten dat de Commissie de handhaving van een ander niveau van accijnzen dan het algemene nvieau niet wenst. Op Belgisch niveau hebben we tevergeefs geprobeerd een duidelijk antwoord te krijgen van het kabinet Reynders en daarom hebben we deze informatie gelanceerd.”, verdedigt zich Lode Verkinderen (TLV). Hij voegt er wel aan toe dat deze informatie gebaseerd is op een ‘worst case scenario’.

Een weinig waarschijnlijk scenario, maar we moeten toch rekening houden met het oordeel van de Europese Raad voor eind dit jaar betreffende een eventuele verhoging van de minimumaccijns op diesel (momenteel 0,330 EUR/l) vanaf de 1er januari… 2013. TLV heeft in ieder geval aan Didier Reynders gevraagd om één of andere manier van verzekering te krijgen van de Commissie dat het huidige systeem van professionele diesel kan bewaard blijven (dit wordt overigens maar in 5 landen van de 27 toegepast).

Ook al voorziet het huidige kabinet op Belgisch niveau dan wel geen afschaffing van de professionele diesel voor transporteurs, dat kabinet kan enkel spreken in naam van de regering voor lopende zaken. De komende regering zou zeer wel geneigd kunnen zijn om deze ‘fiscale niche’ af te bouwen om het budget in evenwicht te krijgen. Onder meer op basis van het rapport gepubliceerd in februari jongstleden door het Planbureau. We konden daar een copie van in handen krijgen (zie hieronder).

Evolutiescenario’s voor de accijnzen op benzine en diesel

Scenario1
Accijns op benzine van 0.61 tot 0.50 EUR/l in 2015
Accijns op diesel van 0.38 tot 0.50 EUR/l in 2015
Geen verandering van de accijnzen op professionnele diesel

Scenario 1bis
idem, maar accijnzen op professionnele diesel stijgen van  0.35 tot 0.40 EUR/l

Scenario 1ter
idem, maar accijnzen op professionnele diesel stijgen van 0.35 tot 0.45 EUR/l

cenario 2
Acciijnzen op diesel van 0.38 tot 0.50 EUR/l
Geen verandering van de accijnzen op professionnele diesel

De scenario’s 1 en 2 leiden tot een gemiddeld hogere belasting voor vrachtwagens, die minder aantrekkelijk zullen worden dan bestelwagens die niet genieten van de professionele diesel. Die impact smelt weg of verdwijnt zelfs als het accijnsniveau voor professionele diesel stijgt (1bis en 1ter), waar deze scenario’s geen betekenisvolle invloed hebben op het dichtslibben van de wegen of het milieu. De impact daarentegen op de opbrengst van belastingen zou heel wat groter uitvallen: op het totaal van het budget van de staat zouden de inkomsten stijgen van 3,9 tot 5,8 % tegen 2030.
 
(bron: Working Paper van het Planbureau, februari 2011)

12/10/2011  |  Claude Yvens
go back print this page     send page by mail     Comments
Uw commentaren
Geef uw commentaar (max. 1000 tekens)

Commentaarregels

E-mailadres

Paswoord

In het belang van uw veiligheid verzoeken we u dit veld bij elke commentaar in te vullen.

-> Paswoord vergeten?
-> Nog niet ingeschreven