warehouse_and_logistics
FR - NL Home >  Dossiers > Wetgeving
 
De grote uitdagingen van 2013: cabotage op de agenda van de Commissie

go back print this page     send page by mail     Comments
De Europese Commissie wil voor het einde van zijn legislatuur volgend jaar van 2013 het jaar van het wegvervoer maken. Twee dossiers worden hierbij naar voor geschoven: de liberalisering van de cabotage en de richtlijn rond 'maten en gewichten'

Inzake cabotage had een volledige vrijmaking lange tijd de wind in de zeilen. De opdrachtgevers waren hiervan altijd al voorstander, de expediteurs zelfs nog meer dan dat en de transportwereld zelf was er evenmin echt tegen gekant. Tot de dubbele economische crisis plots voor een opstoot van verhuizingen naar voormalige Oostbloklanden zorgde.
 
Vandaag zijn zelfs de meest liberale transporteursfederaties gekant tegen een volledige vrijmaking van de wegvervoersmarkt en de daaruit volgende ongelimiteerde openstelling van de nationale transportmarkten. De IRU, hun overkoepelende organisatie, probeerde lange tijd de kool en de geit te sparen, maar heeft zich nu ook resoluut uitgesproken tegen een totale liberalisering. Het debat hieromtrent is overigens cruciaal, want het geïntegreerd model van de transportorganisaties staat op het spel.
 
De huidige situatie met schemerzones bewijst duidelijk tot wat voor excessen een wilde liberalisering (dus zonder harmonisatie) kan leiden. Zo is er de latente onmogelijkheid om de reële huisvestingsomstandigen van een 'postbusbedrijf' te controleren, de overdreven tolerantie van lidstaten die nood hebben aan binnenstromende fiscale middelen (zoals Portugal) en de grootschalige fraude met certificaten van verplichte opleidingen. Het gaat hier overigens om een onvolledige opsomming.
Wat met de hoop op een fiscale harmonisatie? Als die er op een dag komt, zal de lat lager liggen dan de Belgische normen. De enige manier om een toekomst te garanderen aan Belgische transporteurs ligt dan ook in het behoud van een bepaalde limieten bij de toegang tot de nationale transportmarkt, gecombineerd met een echte Europese politiek van strenge controles en sancties tegen overtreders.
 
De huidige Commissie kan op dit vlak een sterk signaal geven. Onze pronostiek gaat in de richting van een behoud van de cabotage in aangepaste vorm, maar zonder aanpassingen op het vlak van de controle. Eén ding is echter zeker, de Commissie zal zich hieromtrent begin dit jaar in elk geval moeten uitspreken.
02/01/2013  |  Claude Yvens
go back print this page     send page by mail     Comments
Uw commentaren
Geef uw commentaar (max. 1000 tekens)

Commentaarregels

E-mailadres

Paswoord

In het belang van uw veiligheid verzoeken we u dit veld bij elke commentaar in te vullen.

-> Paswoord vergeten?
-> Nog niet ingeschreven