warehouse_and_logistics
FR - NL Home >  Dossiers > Wetgeving
 
Cabotage: is Finland te streng? (+ het volledige standpunt van de transportfederaties)

go back print this page     send page by mail     Comments
Finland heeft zichzelf voorzien van de strengste wetgeving inzake cabotage van Europa. Is die echter accepteerbaar voor het Europese recht? Kan ze overgezet worden naar ons land? Onze transportfederaties zijn daar alvast niet van overtuigd.

Finland heeft een nieuwe transportwetgeving aangenomen die de cabotage aan banden legt en die het begrip medeverantwoordelijkheid introduceert. De verlader moet er zich voortaan van vergewissen dat 'zijn' vervoerder de cabotagereglementering respecteert en dat hij in orde is met de betalingen van zijn fiscale en sociale verplichtingen. Hij heeft de plicht om ieder contract met een bedrijf, dat hij van fraude verdenkt, te weigeren, zo niet begaat hij een strafrechtelijk vergrijp. Anderzijds is het niet langer mogelijk om onderaannemers zonder Finse vergunning in te zetten. Vreemde voertuigen, die gebruikt worden voor cabotagebewegingen moeten na 7 dagen aanwezigheid op het Finse grondgebied ook in Finland ingeschreven worden. Finland preciseert tenslotte: "Volgens de reglementen van de EU mogen vervoerders uit een lidstaat niet meer dan 10 cabotageoperaties uitvoeren binnen een termijn van 3 maanden."

Zwakke plekken

Wat denken onze federaties van deze nieuwe maatregelen? Ze onderstrepen in de eerste plaats de overeenkomstigheden tussen de Finse en Belgische reglementen. "Artikel 37 van de wet van 3 mei 1999 voorziet al de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van de verlader", preciseert Michaël Reul van UPTR. "Ik ken bovendien een bedrijf dat werd geverbaliseerd voor een gebrek aan inschrijving omdat ze meer dan 7 dagen in België actief was", aldus nog Reul. Maar zelfs al zijn deze nieuwe beperkingen zeer begrijpelijk, toch zien de federaties enkele zwakke plekken. "De regel waardoor men maximaal 10 cabotage operaties mag doen op een periode van 3 maanden is niet echt conform met de huidige Europese beschikkingen. Maar dat is aan de Europese instanties om dat te beoordelen", verklaart Lode Verkinderen van TLV. "Het feit dat het niet langer mogelijk is om onderaannemers in te zetten die niet over een Finse transportvergunning beschikken, lijkt mij bij eerste lezing een inbreuk op de vrijheid van prestaties in Europa", voegt Michaël Reul eraan toe. "Wij betwijfelen sterk of de nieuwe Finse reglementering in zijn huidige vorm verenigbaar is met de Europese wetgeving", besluit Philippe Degraef van Febetra.

Deze beperkingen zullen dan ook moeilijk overgezet kunnen worden naar de Belgische wetgeving. Ook al omdat Finland zowel inzake het niveau van zijn transportmarkt als zijn positie niet vergelijkbaar is met ons land.

Onontbeerlijke controles

De federaties onderstrepen dat het succes van deze nieuwe maatregelen afhangt van de controles die erop zullen volgen. Die moeten immers veel regelmatiger en grondiger gebeuren. De federaties pleiten eveneens voor uniforme reglementen inzake cabotage. Dezelfde regels voor alle lidstaten van de EU, zodat iedere ongelijkheid vermeden kan worden.


Het volledige standpunt van de transportfederaties: download de PDF!11/07/2013  |  Astrid Huyghe

Download full article in PDF

go back print this page     send page by mail     Comments
Uw commentaren
Geef uw commentaar (max. 1000 tekens)

Commentaarregels

E-mailadres

Paswoord

In het belang van uw veiligheid verzoeken we u dit veld bij elke commentaar in te vullen.

-> Paswoord vergeten?
-> Nog niet ingeschreven