warehouse_and_logistics
FR - NL Home >  News > Wetgeving
 
BTB-ABVV lanceert 6 voorstellen om sociale dumping te bestrijden

go back print this page     send page by mail     Comments
De twee belangrijkste transportvakbonden hebben vandaag een ontmoeting gehad met staatssecretaris John Crombez, belast met fraudebestrijding. Ze hebben hem een aantal voorstellen gedaan ter bestrijding van de sociale dumping in de sector van het wegvervoer. Sommige van deze voorstellen zouden de goedkeuring kunnen krijgen van de werkgeversorganisaties, andere zijn duidelijk onderwerpen die enkel nog meer spanningen zouden kunnen opleveren.
Bij de eerste groep voorstellen zit bijvoorbeeld het verantwoordelijk stellen van klanten, die bewust gebruik maken van transportbedrijven tegen dumpingprijzen, maar ook een betere controle van de Europese richtlijn over de toegang tot het beroep en tot de markt (1071/2009). Het is nochtans niet duidelijk of het oprichten van een Europees agentschap – dat belast is met dit soort controles, als vervanging voor de lidstaten – de goedkeuring zou krijgen van de Febetra, TLV en de UPTR. De twee vakbonden stellen ook voor om de controles van de rijtijden te automatiseren door de gps-functie te gebruiken op de toekomstige digitale tachografen (ten vroegste verwacht tegen 2018). De andere voorstellen, geformuleerd in volle sociale verkiezingsperiode, zullen de haren van de werkgeverswereld te berge doen rijzen: het internationaal transport onderwerpen aan de Europese detacheringsrichtlijn van werknemers (wat tot gevolg zou hebben dat er een Belgisch loon opgelegd zou worden aan een Poolse chauffeur die in België werkt), een verplichte terugkeer naar het land van oorsprong na drie cabotage-opdrachten (verdedigd door ABVV) en de invoering van een Europees minimumloon om de concurrentieverschillen tussen West- en Oost-Europa te nivelleren. 
17/04/2012  |  Claude Yvens
go back print this page     send page by mail     Comments
Uw commentaren
Geef uw commentaar (max. 1000 tekens)

Commentaarregels

E-mailadres

Paswoord

In het belang van uw veiligheid verzoeken we u dit veld bij elke commentaar in te vullen.

-> Paswoord vergeten?
-> Nog niet ingeschreven