warehouse_and_logistics
FR - NL Home >  News > Iaa 2014
 
Belgische markt: licht herstel verwacht in 2013 + de balans van de merken in 2012 (UPDATE)

go back print this page     send page by mail     Comments
Het aantal inschrijvingen van vrachtwagens is al anderhalf jaar aan het dalen in Europa en ook in BelgiŽ is dat niet anders. Maar in 2013 zou de markt weer licht moeten evolueren dankzij het anticiperen op de Euro 6 norm.

Sinds de financiële crisis zich heeft laten voelen in 2011 is de Europese vrachtwagenmarkt met 10,6% gedaald. Deze daling is voelbaar beginnen worden vanaf januari 2012 en zou nog groter kunnen zijn vanaf de maand november (de cijfers waren nog niet bekend op het moment van ons afsluiten). Bovenop de gevolgen van de crisis (en de vertraging van de investeringen die er uit voortkomt) komt ook nog eens het averechtse effect van de nieuwe Europese regelgeving van de conformiteitscertificaten.

Het averechtse effect van de conformiteitscertificaten

Sinds 1 november moeten alle vrachtwagens, die een wijziging ondergaan ten opzichte van de ' fabrieksversie' , een conformiteitscertificaat (CoC) ' van de tweede fase' hebben. Het is de carrossier (beschouwd als ' constructeur' als hij een productiecertificaat CoP verkregen heeft) die deze stappen zet. Er is een bepaalde tijd nodig om een dergelijk CoC te verkrijgen, die bovendien varieert van land tot land. De inschrijvingscijfers van de maand oktober tonen aan dat er alles aan gedaan is om een maximum aan voertuigen in te schrijven voor deze nieuwe regelgeving in werking getreden is.

Dat was alleszins het geval in België, waar de FOD Mobiliteit alle dossiers centraliseert, met vertragingen van de inschrijvingen die kunnen oplopen tot 4 maanden. De inschrijvingen van oktober lagen dus uitzonderlijk hoog… en die van november bijzonder laag. De FOD Mobiliteit heeft gelukkig een nieuw internettool (iFast) ontwikkeld om het afleveren van een CoC te versnellen. Deze tool zal voorgesteld worden op het salon Truck & Transport 2013.

Vooruitzichten op korte termijn

Zoals bijgaande grafiek aantoont (pdf), hebben de Belgische inschrijvingen deze keer geanticipeerd op de daling van de inschrijvingen in Europa. De kans dat de markt terug overeind krabbelt, zal afhangen van verschillende factoren. De voornaamste factor is economisch herstel. De meest pessimistische cijfers (die van de OESO) hebben het over een vooruitgang van de Belgische economie van 0,5% in 2013, na een terugval van 0,1% in 2012. De Nationale Bank van haar kant heeft het over +1,4%. Het jaar 2013 zou hoe dan ook beter moeten zijn dan 2012 wat de economische activiteit betreft. Het valt nog te bezien of een licht herstel ook zal leiden tot meer vertrouwen bij de vrachtwagengebruikers. De andere structurele factoren zijn relatief positief voor de markt in 2013. Aan de ene kant blijft de tweedehandsmarkt gezond in tegenstelling tot wat er gebeurd is in 2009. Aan de andere kant zullen de voertuigen, die ingeschreven werden in 2006, 2007 en 2008, vanaf 2013 stilaan vervangen moeten worden. Dat is alleszins het geval voor trekkers.

Het Euro 6 effect

De laatste factor die de markt zal ondersteunen, is gelinkt aan de komst van de Euro 6-norm. Ter herinnering, het gaat hier om een nieuwe (en wellicht laatste) fase van het zuiveringsproces van de lucht die vrachtwagens uitstoten. Het slechte nieuws daarbij zijn de extra kosten die deze oplossing met zich meebrengt (een combinatie van EGR en SCR bij alle constructeurs behalve Iveco), extra kosten die gepaard gaan met de lancering van nieuwe modellen in 2012 en 2013 bij alle constructeurs (behalve Scania).

Het goede nieuws is dat de ingenieurs erin geslaagd zijn het verbruik van hun Euro 6 modellen op hetzelfde niveau te houden als de Euro 5 motoren en zelfs nog een beetje te verlagen. Over het algemeen liggen de onderhoudskosten lager, wat toch ook zijn weerslag zou moeten hebben in de tarieven van de onderhoudscontracten.

Ten slotte kan de keuze tussen een Euro 5 en een Euro 6 ook beïnvloed worden door een tariefvoordeel dat toegekend wordt aan de Euro 6 op het vlak van tolgeld en andere kilometerheffingen. Duitsland (LKW-Maut) en Frankrijk zullen de Euro 6 belonen, maar het precieze prijsverschil is nog niet gekend. Er is daarentegen nog geen enkele informatie gelekt over een gelijkaardig initiatief in de drie Belgische regio’s, die hun eigen kilometerheffing zullen invoeren, ten vroegste in 2016. Vermits de levensduur van vrachtwagens de neiging heeft om te verlengen, is het evenwel zeer waarschijnlijk dat de Euro 6 motoren een voordeel zullen krijgen voor het einde van hun eerste economische leven.

Er wordt nochtans verwacht dat de komst van de Euro 6 norm hetzelfde effect zal hebben als de introductie van de digitale tachograaf: vervroegde aankopen in 2013, gevolgd door een daling het jaar nadien. Naargelang de merken wordt een stormloop verwacht van 5 of 10%. Reden te meer om het Euro 5 en Euro 6 aanbod te bestuderen van zeven constructeurs op Truck & Transport 2013…

> Details in de PDF.De balans van de merken in 2012
DAF blijft leider van de Belgische markt in 2012

DAF - nummer 1


530 vrachtwagens (+84) / 1140 trekkers (-268)

DAF is er in geslaagd zijn eerste plaats te behouden qua marktaandeel op het niveau van de trekkers en wint marktaandeel bij de vrachtwagens. Dat was al twee jaar het streven, maar het werd pas gerealiseerd in 2012, ongeacht de tonnageklasse. Het enige gebied waarop DAF niet vooruitging is in het segment van de meerassige vrachtwagens. Er blijft evenwel nog werk op de plank om de penetratie te halen waarmee DAF vijf jaar geleden kon pronken.

Vrachtwagens van 6 tot 16 ton : van 8,8 tot 12.4 %
Vrachtwagens van 16 tot 19 ton : van 10 tot 12.6 %
Vrachtwagens 19 ton : van 21,5 tot 27 % (1ste)
Vrachtwagens boven 19 ton : van 13.3 tot 13.3 %
Vrachtwagens (totaal) : van 9.8 tot 12.8 %
Trekkers : van 26,3 tot 26.4 % (1ste)

Iveco – nummer 7

578 vrachtwagens (-53) / 235 trekkers (+27)

Iveco klimt opnieuw over de kaap van 5 % voor de trekkers, na een katastrofaal jaar 2011. De sterke punten blijven de lichte en middelzware vrachtwagens. Het Italiaanse merk gaat even sterk achteruit als de markt in het algemeen en behoudt dus zijn marktaandeel. De situatie is nochtans contrastrijk, met de Eurocargo, die drie punten kwijtspeelt en de andere modellen, die vooruitgaan. We kunnen tevens de aandacht trekken op het feit dat er van de lichte versies van de Daily 1198 exemplaren werden verkocht  in 2012, tegenover 1412 exemplaren in 2011).

Vrachtwagens van 3,5 tot 6 ton : van  17,4 tot 21.1 % (3e)
Vrachtwagens van 6 tot 16 ton : van 28,2 tot 25.1 % (1ste)
Vrachtwagens 19 ton : van 9,5  tot 14.6 %
Vrachtwagens boven 19 ton : van 5,9  tot 6.2 %
Vrachtwagens (totaal) : van 13,9 tot 13.9 %
Trekkers : van 3,9 tot 5.4 %

MAN – nummer 4

729 vrachtwagens (-99) / 687 trekkers (-217)

Het was bijna gebeurd… Vorig jaar zat MAN Mercedes op de hielen met 17 eenheden, dit jaar ligt de achterstand nog slechts op … 2 voertuigen tussen Stuttgart en München. MAN verliest nochtans gemiddeld een aan marktaandeel, voornamelijk bij de lichtere gamma' s, de middelzware en de trekkers. In het traditioneel sterk bastion van de meerassige voertuigen hervindt MAN zelfs de 25 % marktaandeel van 2010.

Vrachtwagens van 6 tot 16 ton : van 18,6 tot 17.4 % (3e)
Vrachtwagens van 16 tot 19 ton : van 27 tot 17.7 % (2e)
Vrachtwagens 19 ton : van 16,7 tot 9.9 %
Vrachtwagens boven 19 ton : van 24,8 tot 25.2 % (1ste)
Vrachtwagens (totaal) : van 18,3 tot 17.6 % (2e)
Trekkers : van 16,9 tot 15.9 % (3e)

Mercedes – nummer 3

827 vrachtwagens (-195) / 591 trekkers (-136)

Mercedes-Benz verliest een plaats in het algemene klassement en redt met moeite de derde plaats. Nochtans is de situatie niet eens zo slecht. Er was dit jaar niet het effect van een massale bestelling voor de Sprinter, terwijl de grote orders voor de nieuwe Actros (bij Jost en Fockedey meer bepaald) zich nog niet laten gevoelen op het niveau van de inschrijvingen. De Atego vindt opnieuw wat adem ten opzichte van de Eurocargo en ook de zware vrachtwagen versies van de Actros gingen vooruit.

Vrachtwagens van 3,5 tot 6 ton : van 58,7 tot 37.1 % (1er)
Vrachtwagens van 6 tot 16 ton : van 21,9 tot 23 % (2e)
Vrachtwagens van 16 tot 19 ton : van 13 tot 10.1 %
Vrachtwagens 19 ton : van 14,4 tot 20.4 % (2e)
Vrachtwagens boven 19 ton : van 12 tot 14.1 %
Vrachtwagens (totaal) : van 22,6 tot 19.9 % (1er)
Trekkers : van 13,6 tot 13.7 %

Renault Trucks – nummer 6

256 vrachtwagens (-83) / 258 trekkers (-115)

Een moeilijk jaar voor het Franse merk, net voor de opstart van een nieuwe organisatie met Volvo Trucks. Renault Trucks, met het oudste gamma op de markt, is er slechts in één segment in geslaagd vooruit te gaan en heeft achteruit geboerd in alle andere. Op het niveau van de verkoop kan het netwerk van Renault Trucks amper rekenen op de Master om het aantal voertuigen per concessiehouder op te trekken. Maar de cijfers van Febiac laten niet toe te weten hoeveel Masters er zijn verkocht. Het jaar 2013 wordt uiterst belangrijk voor het merk.

Vrachtwagens van 3,5 tot 6 ton : van 4,3 tot 5.5 %
Vrachtwagens van 6 tot 16 ton : van 7,3 tot 7.4 %
Vrachtwagens van 16 tot 19 ton : van 11,5 tot 15.8 % (3e)
Vrachtwagens 19 ton : van 15,8 tot 4 %
Vrachtwagens boven 19 ton : van 5,6 tot 4.2 %
Vrachtwagens (totaal) : van 7,5 tot 6.2 %
Trekkers : van 7 tot  6 %

Scania – nummer 5

291 vrachtwagens (-94) / 512 trekkers (-144)

Het Zweedse merk duikt onder de kaap van 10 % en heeft marktaandeel verloren zowel bij de vrachtwagens als de trekkers. We staan ver van de tijden dat Scania de nummer één was bij de trekkers… Met de tijd heeft Scania zich overigens teruggetrokken van de markt onder de 19 ton, waar er nog amper een marktaandeel te bespeuren viel. Dit verlies wordt nochtans niet gecompenseerd door een winst boven de 19 ton. De sluiting van twee filialen in Brugge en Mechelen toont aan dat de lage inschrijvingscijfers doorwegen op de rentabiliteit van het netwerk.


Vrachtwagens van 16 tot 19 ton : van 6,7 tot 2.5 %
Vrachtwagens 19 ton : van 5,1 tot 4.7 %
Vrachtwagens boven 19 ton : van 19,5 tot 15.7 % (3e)
Vrachtwagens (totaal) : van 8,5 tot 7 %
Trekkers : van 12,2 tot 11.8 %

Volvo Trucks – nummer 2

677 vrachtwagens (+7) / 902 trekkers (-175)

2012 is een goed jaar voor Volvo Trucks in België. Volvo Trucks neemt opnieuw de 2de plaats in het algemeen klassement in beslag. Bij de  trekkers knoopt het merk opnieuw aan met zijn traditionele 21 % en bij de vrachtwagens werd vooruitgang geboekt. Ook al heeft de FL opnieuw pluimen moeten laten, de FE haalde daarentegen uitzonderlijke resultaten in het enige segment van de markt dat vooruitgang boekte in 2012 (van 16 tot 19 ton). Het werfgamma is er bovendien in geslaagd de 21 % marktaandeel te behouden, na een vooruitgang met 7 punten in 2011.

Vrachtwagens van 6 tot 16 ton : van 10 tot 9.1 %
Vrachtwagens van 16 tot 19 ton : van 31,9 tot 40.7% (1er)
Vrachtwagens 19 ton : van 17,1 tot 19.3 % (2e)
Vrachtwagens boven 19 ton : van 21,1 tot 21.2 % (2e)
Vrachtwagens (totaal) : van 14,8 tot 16.3 % (3e)
Trekkers : van 20,1 tot 20.9 % (2e)

10/01/2013  |  Claude Yvens

Download full article in PDF

go back print this page     send page by mail     Comments
s Uw commentaren
Meijer Harry - FOCWA ( 07 Janvier 2013 ŗ 009h53 )

Uw aantal trekkers voor mercedes zijn wel erg hoog. Moet dat niet zijn 591

Geef uw commentaar (max. 1000 tekens)

Commentaarregels

E-mailadres

Paswoord

In het belang van uw veiligheid verzoeken we u dit veld bij elke commentaar in te vullen.

-> Paswoord vergeten?
-> Nog niet ingeschreven