warehouse_and_logistics
FR - NL Home >  Dossiers > Editoriaal
 
Als de wil er niet is...

go back print this page     send page by mail     Comments
Dit persbericht is op een afgemeten manier geschreven. De informatie is tussen de regels te vinden. "De drie federaties stellen vast dat op korte termijn een eventuele fusie op basis van de bestaande juridische structuren niet vanzelfsprekend is. Gezien de huidige economische toestand, werd beslist om de bestaande samenwerking via het politieke 12-puntenprogramma, dat onlangs werd voorgesteld, verder te intensifiëren." Met andere woorden, de fusie wordt in de vergeetput gegooid.

Niemand verwachtte dat het gemakkelijk zou worden om de bestaande en min of meer gecentraliseerde juridische structuren te fusioneren. Denken we maar aan de regionale structuren bij de ene, aan de sociale secretariaten... Het was ook een illusie te denken dat de discussies over geld (de 'oorlogskassen' van de ene, de aangelegde reserves bij de andere) zonder strubbelingen zouden verlopen. De kracht van het project moet deze obstakels echter uit de weg kunnen ruimen.

Men was echter nog ver verwijderd van dit soort scheppingskracht. Als iemand het in dit stadium belangrijk vond om over de verdeling van de mandaten te praten, dan getuigt dat minstens van een gebrek aan maturiteit. Veegt zoiets een fusie van de baan? Deze manier van doen, wijst in elk geval op het flagrante ontbreken van de wil om te fusioneren. En zonder wil of maturiteit is het een illusie om grote projecten in het vooruitzicht te stellen. De vertegenwoordigers van het Belgische wegvervoer blijven 'rond de kerktoren' rijden. Misschien omdat hun leden niet meer eisen. Alleen spijtig dat de uitdagingen waar de vervoerders voor staan nooit moeilijker waren.
 
De 'bestaande samenwerking op het niveau van het politieke 12-puntenprogramma' dreigt trouwens ook een schot voor de boeg te worden. Inzake één van die punten (de landbouwtractoren) hebben we nog geen week moeten wachten om te merken dat twee van de drie federaties in verdeelde slagorde reageerden bij de eis voor een technische keuring voor tractoren, die de maatregelen die door Melchior Wathelet werden genomen, nog zou versterken. Ik hoop dat het slechts een tijdelijke ontsporing was.

Het is waar dat strikt gesproken niemand als verliezer uit deze zaak komt. Laten we eerder zeggen dat men nagelaten heeft om te winnen. De fusie van de federaties zal het werk van een toekomstige generatie moeten worden.

15/07/2013  |  Claude Yvens
go back print this page     send page by mail     Comments
Uw commentaren
Geef uw commentaar (max. 1000 tekens)

Commentaarregels

E-mailadres

Paswoord

In het belang van uw veiligheid verzoeken we u dit veld bij elke commentaar in te vullen.

-> Paswoord vergeten?
-> Nog niet ingeschreven